Ett skraltigt solidaritetsbygge

”Om doktorn har gett alvedon betyder inte det att den botar huvudvärk på alla platser och i alla tider, säger Yaser Mashkour från Al-Muntadar i Malmö till Skånska Dagbladet. Detta apropå moskéns andliga ledares blodiga fatwa mot homosexuella. En moské som socialdemokratiska politiker besökte ett par veckor innan valdagen i höstas. Mashkour vägrar att ta avstånd från den ursinniga honofobin utan relativiserar. Han är inte den enda.

2009 fastslog Broderskapsrörelsen ett ”Manifest för kristen vänster”. I en paragraf om jämlikhet står det att organisationen ”strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning…” Men när broderskaparna ifjol tog fram ett liknande ”Manifest för muslimska socialdemokrater” så togs orden ”sexuell läggning” bort.

Trots att detta är uppåt väggarna så förmildras det av att broderskaparna i alla fall försöker nå ut till den muslimska minoriteten. Men myndiga medborgare, oavsett religion och livsstil, måste också kunna kritiseras. Inom vänstern, och för övrigt den liberala högern, är rädslan för att framstå som intolerant så stark att den ofta handlingsförlamar. Fältet har därmed länge legat öppen för sverigedemokrater och andra främlingsfientliga. Vi behöver dock inte falla till föga för den nationalistiska högerns förenklade svammel om att de som kommer till vårt land ska, som det brukar heta, acceptera svenska regler och seder. Vad som behövs är konkreta åtgärder för att motverka segregation och det främst inom bostads- och skolpolitiken. För demokratiska idéer växer med jämlikhet.

Därtill behövs ett tydligt försvar av demokratiska värderingar vilket innebär att bekämpa västerländsk imperialism, den internationella grogrunden för islamismen, men också förtryck inom minoritetsgrupper på hemmaplan. För vänsterns och liberalismens idéer om individens fri- och rättigheter är universella. Det betyder, strukturella förklaringar som exempelvis västerländsk imperialism och segregerade skolor och städer till trots, att även förtryck inom minoritetskulturer ska bekämpas. Inga relativistiska resonemang i världen ger frisedel åt antidemokratiska krafter, oavsett kulturell och klassmässig bakgrund.

Ja, den muslimska minoriteten är marginaliserad och det är förstås bra att socialdemokratin i sitt folkrörelsearbete bygger broar. Men om man tullar på sitt egna fundament blir det ett skraltigt bygge. Att lyssna och samtala är en sak. Att stryka grundläggande idéer för att bredda organiseringen något helt annat. De som inte vill sträva mot en värld utan ojämlikheter på grund av exempelvis sexuell läggning har inget i arbetarrörelsen att göra.

För det är inte som Yaser Mashkour säger. Alvedon fungerar inte olika beroende var på jorden vi befinner oss. Vi är alla människor av kött och blod och varenda en av oss har samma fri- och rättigheter.

Mer om s-krisen: DN1, DN2, Svd, AB

Publicerad i Skd den 20/2-2011

Comments Closed

3 reaktioner på ”Ett skraltigt solidaritetsbygge”

Kommentarer är stängda.