Medierna som megafoner

Kapitelbidrag: Kamp för folkligt inflytande

Bokens red: Dan Josefsson

Utgivare: Publicistklubben 2003

Pris: 50 kr

Klicka här för att köpa boken…

Påverkar den bristande mångfalden på morgontidningsmarknaden demokratin och de fria ordet? ”Över 80 procent av dagspressupplagan är borgerlig till sin politiska färg. En armé av välbetalda borgerliga ledarskribenter kan i spaltmeter efter spaltmeter deklarera sina politiska ståndpunkter i mer eller mindre viktiga samhällsfrågor, oftast oemotsagda” skriver bokens redaktör Dan Josefsson i förordet”.

Stefan skriver i sitt kapitel, Kamp för folkligt inflytande, om hur vänstern reducerats till alibin i de etablerade medierna och hur det ur ett sådant underläge är närmast omöjligt att på allvar diskutera etablerade sanningar. Men problemet kan knappast lösas bara genom att vänstern skapar egna medier. Det krävs också politiska förändringar.

stefanbergmark.se