Förutsägbart Initiativ

Den här krönikan kunde vara skriven för några veckor sedan. Eller i maj. Ändå handlar den om något som skapat förstasidesrubriker just denna vecka. Men så kan det vara ibland med nyheter. De är väldigt förutsägbara. För det var inte tidernas övverraskning att Gudrun Schyman & co skulle dra igång ett feministiskt parti. Bara en fråga om tid. Lika förutsägbara var också medias mediavinklingar och kritikernas kritik. 

Fortsätt läsa Förutsägbart Initiativ