Facebook ett vardagsrum?

Merparten av diskussionerna på Facebook är av privat karaktär. Om vad barnen gjort i skolan, om biobesöket i helgen etc. Är det då verkligen ok att journalister citerar från Facebook? Är det ett medium bland andra eller ett vardagsrum där det som skrivs ska tillmätas ungefär samma betydelse som en mer eller mindre obetänkt kommentar innanför hemmets väggar?

Fortsätt läsa Facebook ett vardagsrum?

Nerpissad offentlighet

För några år sedan köpte vi ett litet gathus i Södra Innerstan i Malmö. Vårt lilla område är ett genomfartsstråk för förortsungdomar på väg in till stan och det är gott om klotter och graffiti. Det händer att vårt hus kommer i ungdomarnas väg. I enlighet med principen att om man ger dom lillfingret så tar de hela handen brukar jag med såpa, skurborste och lacknafta genast ta mig an ofoget. 

Fortsätt läsa Nerpissad offentlighet

Stieg och oklanderliga TT


Millennium-författaren Stieg Larsson 

Konsekvensneutral och objektiv. Två gamla honnörsord som visserligen är utopiska men i alla fall anger inställningen till vad som är så kallad god journalistik. Idag använder inte publicisterna honnörsorden lika ofta. I högre grad accepterar vi subjektivitet också i den mest traditionella formen för rapportering – nyhetsjournalistiken.

Fortsätt läsa Stieg och oklanderliga TT