Dagis inte bra för alla

I den pågående diskussionen om dagis kan man ana en stundande förskjutning av hela det feministiska projektet. ”Dagis frigjorde kvinnornas arbetskraft på marknaden, men har inte i grunden ändrat på arbetsfödelningen”, skrev Moa Matthis och Ulrika Milles i Dagens Nyheter i onsdags. ”Varför lät feminismen kampen för jämställdhet förvridas till en kamp för likhet”, skrev Anna Wahlgren i gårdagens Expressen.  Månne står vi inför ett ideologiskt språng – från en reformistisk kamp där kvinnor med folkhemspolitik får tillträde till offentligheten på samma villkor som män till ett närmast revolutionärt ifrågasättande av den patriarkala kostym så väl ”frigjorda” kvinnor som män tvingas bära.
Fortsätt läsa Dagis inte bra för alla