Fredlig samhällsförändring inte alltid fridfull

UR ARKIVET. De kristna aktivisterna Annika Spalde och Pelle Strindlund är aktuella med en ny bok. Tillsammans med Klaus Engell-Nielsen har de nu utkommit med Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändringKarneval förlag. Veckans arkivartikel är en text om Spaldes och Strindlunds förra bok I vänliga rebellers sällskap och de tunga krav på individen som den civila olydnadens evangelium stundom ställer.

Läs mer:

Med Gud i kampen 

Fortsätt läsa Fredlig samhällsförändring inte alltid fridfull