2000-talets vänster, en antologi om socialismens utveckling

2000-talets vänster, en antologi om socialismens utveckling

Red: Stefan Bergmark och Jesper Sundelöf
Förlag: Yelah förlag 2001
Pris: Slutsåld

Det nya århundradet har inletts med en vänster på frammarsch. Ekot från WTO-protesterna i Seattle har givit råg i ryggen åt de som de senaste åren tyckt sig skönja nya internationella sociala rörelser och på hemmaplan är den utomparlamentariska radikala vänstern på många sätt den dominerande politiska kraften bland de unga.

Men bilden är splittrad. Å ena sidan friskt blod via nya nätverk mellan gräsrotsrörelser som Attac eller medianätverket Independent Media Center (IMC) och nya grepp som Reclaim the Streets. Å den andra en famlande politisk kurs – många antiparoller men få framtidsvisioner.

I 2000-talets vänster – en antologi om socialismens utveckling – presenterar olika skribenter, från radikala sossar och vänsterut, sina tankar kring detta nya globala utgångsläge.

Texterna publicerades under hösten 2000 och våren 2001 i nättidningen Yelah.net och kom strax därefter ut i bokform. Boken är slutsåld men texterna går att hitta digitalt om du klickar på länken ovan.

stefanbergmark.se