Vad är det för fel på att vara svensk?


Inte så vanlig i Stockholms innerstad?

De antirasistiska ansträngningarna till trots sätter nu Sverigedemokraterna rekord efter rekord i opinionsundersökningarna. Jag tror att en orsak är de etablerade opinionsbildarnas ensidiga fokusering  på Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. Att de, eller vi, blundar för partiets ”positiva” budskap vilken delas av en inte obetydlig del av väljarkåren.

Fortsätt läsa Vad är det för fel på att vara svensk?