Ekeroth knappast uträknad

”Kent Ekeroths karriär är över”. Efter misshandelsdomen har många medier och politiska analytiker varit snabba med att leverera ett bokslut över Sverigedemokraternas riksdagsledamot. Men hur sannolikt är det att en makthungrig 36-åring med stort medieinflytande kommer att dra sig tillbaka från offentligheten?

Att Ekeroth förmodligen kommer få det svårt att verka som politiker inom SD är en sak. Som många påpekat ser partiledningen det kanske mest som positivt att det blev en fällande dom för att de på så vis kanske kan bli av med honom som offentlig företrädare för partiet. Att Patrik Reslow, moderaten som nyligen hoppade över till SD, nu ersatt Ekeroth i justitieutskottet måste förstås ses som ett försök av partiledningen att framstå som rumsrena och regeringsdugliga. Men jag tvivlar starkt på att detta blir det sista vi hör av Ekeroth och att hans politiska karriär nu skulle vara över.

Sverigedemokraternas stöd från olika högerextrema propagandasajter har haft och har betydelse för partiets framgångar och här spelar nämligen Ekeroth en nyckelroll.

Kopplingarna mellan partiet och sajterna är väldokumenterade och deras officiella mediepolitik syftar också till att försvaga de etablerade medierna vilket skulle gynna de egna ”alternativmedierna”. Partiets Martin Kinnunen har exempelvis skrivit en rikdsdagsmotion om slopat presstöd eftersom vi idag på internet kan ”ta del av forum, bloggar och nättidningar som helt utan statligt stöd bidrar till mångfald.” SD-politikern Markus Wiechel har lagt en liknande motion.

SD:s beundran för hårdföra likasinnade ute i Europa visar också tydligt vilken slags mediepolitik partiet önskar se. Erik Almqvist och andra sverigedemokrater hyllade exempelvis den högerpopulistiska polska regeringen när de sparkade alla journalister på public service och stärkte den politiska makten över media. En lag som kritiserades av EU och som föranledde diskussioner om sanktioner mot Polen.

Det ungerska nationalkonservativa regeringspartiet Fidesz har tagit ett ännu hårdare grepp och infört en medielag som ålägger alla nyhetsmedier att ”sprida ungerska värderingar”. Lagen övervakas av en myndighet som kan bötfälla nyhetsrapportering vilken regeringen finner stötande eller politiskt obalanserad och den kan också tvinga journalister att släppa på material samt avslöja källor om det handlar om nationell säkerhet. Partisekreterare Rickard Jomshof har på Facebook beklagat sig över att ”media i Sverige inte fungerar som i Ungern”.

Via de högerextrema propagandasajterna har SD stöd av en trollarmé som effektivt dominerar många diskussioner i de sociala medierna och ofta lyckas vrida många debatter till att handla om partiets kärnfrågor, det vill säga invandring och Islam, även om de startats som helt andra diskussioner. En av de viktigaste sajterna är Avpixlat. Ekeroths roll som donator och även arbetsledare för först Politiskt Inkorrekt och därefter arvtagaren Avpixlat är väl känt och inget han själv heller numera förnekar. Detta stöd är knappast något som SD har råd att avvara och skulle trollgeneralen vända partiet ryggen vore det direkt farligt för partiet.

Visst är det sannolikt att Kent Ekeroths är slut som SD-politiker men förmodligen kommer hans politiska karriär snarare ta en ny vändning än att läggas ned. Antingen på en annan position inom partiet eller så försöker han kanske starta något nytt projekt inom den högerextrema miljön.