Väntan på en medieboom från vänster

”Tycker du också att Sverige behöver en fri dagstidning?” Fria Tidningen, tydligt vänster men med ledorden frihetlig och partipolitiskt obunden som beteckning, kommer ut på onsdagar och lördagar. Med en upplageökning på 41 procent var de den tidning som växte mest 2009-2010. Nu tar de sats mot femdagarsutgivning.

Fortsätt läsa Väntan på en medieboom från vänster

Ett pressetiskt haveri

Kan man knarka och göra så här bra saker?

”Ola är oskyldig! Det går inte vara så bra och knarka!” Jag hade inte hunnit mer än att uppfatta några rubriker medan vår tioåring redan skaffat sig en uppfattning. Snabbt spred sig nyheten som en löpeld över landets skolgårdar. Kamratpostens chefredaktör och den populära TV-profilen för SVT:s barnprogram är en knarkare!

Fortsätt läsa Ett pressetiskt haveri

Skolk i betygen synliggör samhällsklimatet


Bättre förr?

Jan Björklund meddelade igår på en presskonferens att skolk ska skrivas in i betygen från och mer årskurs sex. Förutom att det inte finns något som pekar på att det hjälper skolkarna, vilket remissinstanserna också påpekat, så är det i ett större perspektiv ett tecken på vilket slags samhällsklimat vi nu har. Var det verkligen hit vi skulle?

Fortsätt läsa Skolk i betygen synliggör samhällsklimatet