CBD i Sverige – vad gäller?

På senare tid har CBD och andra cannabinoider från cannabisplantan fått ett otroligt uppsving i länder världen över, till och med i Sverige. Trots att vi länge varit ett land där cannabis ansetts vara otroligt olagligt kan man i dagsläget investera i ett antal produktalternativ med ett varierande innehåll av cannabinoider, inte minst CBD. Även i Sverige har det börjat dyka upp allt fler produkter innehållande ämnet, så som CBD olja och CBD buds. Men hur är egentligen läget i Sverige – anses cannabis fortfarande som olagligt eller har regleringarna blivit något mer flexibla?

Vad är Cannabis?

Innan vi går in på hur Sverige som land ser på Cannabis och olika cannabinoider överlag kan vi redogöra för vad just cannabis är. Cannabis är den plantan som man använder sig av då man vill utvinna olika produkter innehållande cannabinoider.

Kort sagt kan man från plantan ta fram olika droger som ger olika effekter vid intag, där en del verkar hälsofrämjande. Ett exempel på en renodlad cannabisprodukt är Lemon Haze, som i sig är en effektiv produkt som bidrar med energi och motivation. Andra produkter ger andra effekter och har därmed andra användningsområden.

CBD

Just CBD är en av de många cannabinoider som kan utvinnas från cannabisplantan, närmare bestämt av de cirka 120 olika som finns att tillgå. CBD utgör vanligen en stor del av plantans totala innehåll av cannabinoider, i vissa fall upp till 40%. Just CBD är en sådan cannabinoid som på senare tid blivit allt mer populär på grund av dess hälsofördelar.

Vilka fördelar finns med CBD?

Att just CBD blivit en så pass populär cannabinoid, som många valt att använda i diverse olika produkter, beror på att den kan motverka olika hälsoproblem utan att du som användare påverkas på samma sätt som med exempelvis THC. Det är även ämnet THC som anses vara det olagliga ämnet – vid intag av CBD kan du alltså undvika det.

CBD olja, bland andra produkter, erbjuder dig därmed att uppleva de hälsofrämjande fördelarna utan oönskade bieffekter. Det kan motverka stress och dämpa ångest utan att du blir ”hög” på samma sätt. Utöver detta kan extraherade CBD produkter minska stress, motverka smärtor och få dig att slappna av mer.

Så ser Sverige på Cannabis 2021

Som sagt så har Sverige under en väldigt lång tid klassat Cannabis och allt som kommer från plantan som olagligt. Även nu, år 2021, är ämnet fortfarande i en relativt oklar gråzon. Att köpa produkter för egen odling från en sida som Royalquuenseeds kan alltså vara helt lagligt beroende på vem man frågar!

Det du ska hålla koll på är att det är just ämnet THC som anses som olagligt och som det man vill undvika. Det är även detta ämne som diskuteras fram och tillbaka när det kommer till försäljning, distribution, inköp, innehav och användning – vad är okej och vad är inte okej?

Tidigare har det även i Sverige ansetts som okej att köpa produkter som innehåll mindre än 0,2% THC. Det var inte förens i juni år 2019 som vi i Sverige bestämde att alla produkter som innehåller minsta mängd THC klassas som narkotika och är därmed olagliga. Sådana cannabisrelaterade produkter får du alltså inte varken sälja eller köpa här.

CBD utan THC är lagligt

Men, i och med att denna lagstiftning inte innefattar ämnet CBD kan du alltså köpa CBD produkter lagligt så länge de inte innehåller THC. I Sverige anses nämligen CBD som ett läkemedel som får distribueras på olika sätt.

Vad som krävs för att en produkt innehållande cannabinoider ska anses vara ett läkemedel i Sverige kan dock variera beroende på definition. Dock krävs det alltid tillstånd från Läkemedelsverket för att försäljning ska vara lagligt. Håll dig till sådana godkända produkter om du vill vara helt på den säkra sidan vid användning av CBD!

Allt du vill veta om CBD olja!

CBD olja är ett naturläkemedel som blir allt mer populärt i olika länder världen över, och nu på senare tid även i Sverige. Fram tills inte alls så länge sen ansågs CBD vara ett ämne som var tabubelagt att prata om, just på grund av att många anknöt det till effekten av marijuana och cannabis. Trots att CBD olja kommer från växten används det inte alls för att bli hög på samma sätt, utan istället används det för att behandla sjukdomar av alla möjliga slag. Det är sannerligen ett intressant ämne där det finns mycket att lära – vi går igenom det du behöver veta om CBD och CBD olja!

Vad är CBD och CBD olja?

CBD är, som tidigare nämnt, ett naturläkemedel som idag används för att bota både ovanliga och mer vanliga sjukdomar hos personer av alla möjliga slag. CBD står för cannabidiol, vilket är en kemisk förening som utvinns från en planta. 

Själva ämnet, det vill säga oljan, utvinns däremot inte från vilken planta som helst. Utan CBD olja utvinns från marijuana- eller cannabisväxten vid namn Cannabis Sativa. Denna naturprodukt kan vid användning hjälpa mot diverse olika hälsoproblem.

Är CBD samma sak som THC?

Att många haft en väldigt felaktig syn på just CBD och CBD olja beror som sagt på att naturprodukten många gånger associerats med de kemiska föreningar från cannabisväxten som man intar för att bli hög.

Det ämnet som man utvinner för denna användning heter dock THC (Tetrahydrocannabinol), vilket inte alls är samma som CBD. Av CBD blir man inte hög, utan ämnet har bara en lugnande, ångestdämpande och smärtlindrande effekt på kroppen. Det är alltså väldigt stor skillnad på THC och CBD, trots att de kommer från samma växt.

Varför använda sig av CBD olja?

Anledningen till att CBD olja blivit allt mer populärt idag är just på grund av de många hälsofördelar som finns med produkten. För mer ingående information kan du gå vidare till denna länk för att veta mer om cannabisolja.

En kort sammanfattning är att när man på senare tid börjat inse att CBD inte alls innebär att man blir hög eller att det används för att man vill ”försvinna bort i en drömvärld”, utan att det istället kan motverka sjukdomar och lindra problem, har ämnet accepterats allt mer.

Istället för att förbjuda och döma har man börjat inse vilka fördelar CBD faktiskt kommer med. Trots att effekterna många gånger är liknande de som uppnås då man ”röker på” används CBD inte alls på samma sätt. Nedan listar vi de 3 främsta fördelarna med CBD!

Effektiv smärtlindring

Det finns ingen tvekan om att marijuana är en sen länge känd produkt för att motverka smärta. I marijuanaväxten är det just den kemiska föreningen CBD som motverkar och lindrar smärta.

Det på grund av att ämnet påverkar kroppens endocannabinoidsystem (ECS), vilket i sin tur är det system som bland annat relegerar bland annat smärta. CBD bidrar till att systemets aktivitet balanseras bättre. Detta har man dock inte riktigt tagit i anspråk här då CBD olja fortfarande anses som olagligt i Sverige

Ångestdämpande

En av de vanligaste anledningarna till att folk väljer att ta hjälp av CBD olja är just för att de har vissa ångestdämpande effekter. Även detta hör ihop med kroppens endocannabinoidsystem och hur CBD relegerar olika funktioner i vår kropp som är avgörande för vårt välmående. CBD kan alltså dämpa ångest och lindra depression.

Lindring av cancerrelaterade symptom

En väldigt cool egenskap hos CBD oljan är att dess påverkan på kroppen även kan lindra symtpom som uppstår hos de som drabbats av cancer, samt de som kommer till följd av olika cancerbehandlingar. Symptom som kan lindras är exempelvis illamående, kräkningar, och återigen smärta.