Gränslösa bloggar

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Meeting1.jpg

FRA-lagen skapade kraftiga reaktioner bland landets bloggare. Den så kallade "bloggbävningen" har inte bara skakat politikerna. I svallvågorna har folk med vitt skilda ideologiska utgångspunkter börjat ifrågasätta vårt nuvarande politiska system. En trevande debatt men med till synes ärliga uppsåt där folk från vänster publicerar sig på högersinnade forum och vice versa.

Fortsätt läsa Gränslösa bloggar