IT-generationens motstånd i det offentliga rummet

Med IT-samhällets framväxt sägs individen blivit allt mer isolerad. Ska man tro mediernas rubriker så kommer kanske nästa folksjukdom vara IRL-fobi, det vill säga att uppkopplade och vanligtvis sociala människor börjar nojja för att lämna skärmen och träffas In Real Life. Men utvecklingen är som vanligt motsägelsefull. Den digitala revolutionen har också fört med sig exempelvis ett fenomen som på utrikiska kallas flash mob. Ett i högsta grad kollektivt fenomen där folkmassor träffas och bjuder motstånd i kampen om det offentliga rummet.
Fortsätt läsa IT-generationens motstånd i det offentliga rummet

(S)kammens dag

Idag är det 75 år sedan skotten i Ådalen föll. Idag högtidlighålls minnet av de fem som fick sätta livet till när svensk militär öppnade eld mot en demonstration med strejkande arbetare. En demonstration där kommunister, syndikalister och vänstersossar  tågade för bröd och arbete. Idag väljer socialdemokraterna, i såväl Ådalen som i skåne, att utesluta vänsterpartiet vid minneshögtiderna.
Fortsätt läsa (S)kammens dag

Frihetliga Vänsterpartiet?

"Politiska partier är inga självändamål. " Så börjar Vägval Vänster sin stridsskrift Program för en frihetlig vänster. Föreningen som i debatten om Vänsterpartiet och kommunismen allt mer börjat framstå som den samlande utmanande kraften för de som vill förnya partiet. Nu har de till och med börjat antyda ett nytt parti, en utbrytning. Men vad är det för "frihetlig socialism" VVV talar om? Och skulle inte ett nytt vänsterparti just bli ett självändamål?
Fortsätt läsa Frihetliga Vänsterpartiet?

Morgondagens tidningar

I tisdags kom så äntligen regeringens proposition med namnet Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar. I stora drag följer den press-stödsutredningen och föreslår en tioprocentig ökning av stödet men med ytterligare sänkningar för storstadstidningarna, i dag Svenska och Skånska Dagbladet. För dem väntar sannolikt en årlig minskning från 65 till 53 miljoner kronor under en treårsperiod.
Fortsätt läsa Morgondagens tidningar