Spara smart åt barnen!

I SAMARBETE MED CONSECTOR. Att vara förälder är en av de största och viktigaste uppgifterna man kan ta sig an i livet. Lika delar svår som rolig och givande. Förutom att ge dem det grundläggande som kärlek, trygghet och en god uppfostran med allt vad det innebär det också att det är viktigt att så gott man kan försöka rusta dem för framtiden även rent ekonomiskt.

Ekonomi, sparande och pengar är kanske inte det första man tänker på när man får barn. Men att framtidsspara åt barnen är att ge dem ett extra bra utgångsläge i livet. Ett sparkapital kommer alltid att komma till nytta. Kanske blir sparpengarna insatsen för den första lägenheten, eller så kommer de att finansiera en specialutbildning utomlands. Om barnet beslutar sig för att starta eget kommer ett eget startkapital att betyda mycket för möjligheterna att lyckas. Ju tidigare man börjar spara desto bättre brukar man i regel säga, men kom också ihåg att det aldrig är för sent att börja.

Tillsammans med Consector presenteras här några tips för hur man lyckas med framtidssparandet:

Aktier och aktiefonder är oslagbara

Glöm bankkontot för framtidssparandet! Ett bankkonto ger mycket liten avkastning. Det är rent av troligt att värdet på pengarna kommer att minska för varje år på grund av inflationen.

Istället bör allt sparande åt barnen vara i aktier eller aktiefonder. Köp gärna billiga indexfonder. Egentligen behövs inte mer än en globalfond och en Sverigefond. Det ger en god riskspridning och möjlighet att dra nytta av aktiemarknadernas tillväxt.

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

Spara ett belopp varje månad, gärna genom automatisk överföring. För aktier och fonder är ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring hos en nätmäklare eller banken bäst. Då slipper barnen betala skatt på sparpengarna den dagen de ska användas.

Kapitalförsäkringen har fördelen att barnen kan stå som förmånstagare medan ni som föräldrar kan stå som ägare. Det finns fördelar med att inte spara i barnens namn. På så vis får de inte automatiskt tillgång till sparkapitalet den dagen då de fyller 18. Vissa föräldrar tycker att det är lämpligare att vänta ytterligare något år eller två innan barnen själva får förvalta sitt sparkapital.

Ränta på ränta gör underverk

Hur mycket ska man spara? Spara gärna så mycket som ni känner er bekväma med. Även en liten slant varje månad kommer att växa till en stor summa pengar tack vare ränta på ränta-effekten. Man sparar vanligtvis under många år till sina barn. Med hjälp av ränta på ränta-effekten kommer sparpengarna att börja stiga i värde exponentiellt efter ett tag.

Låt oss anta att man sparar 1 000 kronor i månaden i 18 år. Vi tänker oss att den genomsnittliga avkastningen på aktierna/aktiefonderna blir minst 8 procent per år, vilket faktiskt också är troligt. Då kommer det totala sparkapitalet när barnet fyller 18 år att vara hela 485 355 kronor! Hade det inte varit för värdeutvecklingen och ränta på ränta-effekten hade det endast blivit 216 000 kronor.

Låt barnen påverka!

Det är nyttigt för alla att lära sig lite mer om privatekonomi. Man kan väcka ett intresse hos barnen tidigt i livet genom att göra dem delaktiga i framtidssparandet. Berätta för dem att man sparar i aktier eller aktiefonder. Förklara hur det fungerar och varför det är bra. Om man köper aktier istället för eller vid sidan av fonder kanske barnen kan få vara med och välja spännande bolag till barnportföljen!

Facebook comments:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *