Arkiv

Fantasivärldar har inget nyhetsvärde

”Själv vill jag att ursprung rapporteras mer”. I diskussionen kring mediernas bevakning av morden på Ikea i Västerås twittrade Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson i tisdags att ursprung, kultur etc fått ett högre nyhetsvärde på grund av att ”migrationsfrågor är top-of-mind hos läsarna”. Hans åsikt delas idag av många. De har alla fel.

Som jag påpekat tidigare är jag övertygad om att de etablerade mediernas framtid ligger i korrekt information i enlighet med en försvarbar etik, inte att försöka tävla mot olika hatsajter, flera utklädda till nyhetsmedier. En krass anledning till detta är att de senare, vilka i stor utsträckning inte är beroende av betalande konsumenter, kommer att vinna den tävlingen. Ett mer ädelt motiv är att det heller inte är god journalistik.

I det aktuella exemplet har det framkommit att de två misstänkta, nu häktade, bor på ett asylboende. Detta har fått extremhögern att gå i spinn och givetvis är det vår invandringspolitik och islam som orsakat tragedin. I någon av de så kallade ”alternativa” medierna berättas att den ena av gärningsmännen skrek Allahu Akbar och i en annan talas det om att detta var en slakt utförd enligt halalreglerna. Denna hets underblåses av rasister i etablissemanget som vice talman Björn Söder vars omtalade Facebookinlägg uppmanar svenska folket att nu vakna.

Att de båda misstänkta är kristna enligt en landsman på asylboendet är ingen uppgift som de så kallade sanningssägarna tar till sig. Att våldsbrottsligheten i hela västvärlden, särskilt i Sverige, drastiskt minskat och antalet mord enligt Brottsförebyggande rådets statistik halverats sedan 90-talet är fakta som aldrig kommer att tränga igenom deras skal av hat. Att mediebilden om mer våld istället i huvudsak handlar om att anmälningarna om mord och misshandel ökat är i deras apokalyptiska föreställningsvärld inte en tillräckligt spännande förklaring. Nej, rasisterna och deras låtsasmedier menar allt ont har sitt ursprung i invandring och att Sverige håller på att kollapsa på grund av muslimsk terror.

Ja, dessa fantasier delas av många idag men det får givetvis på inget sätt påverka nyhetsvärderingen. Att publicera uppgifter om en misstänkt förövare, som exempelvis ursprung, kan ändå vara intressant. Det kan till och med vara befogat att innan dom ens fallit namnge och publicera bild på den misstänkte. Vid ett terrordåd råder det exempelvis ett allmänintresse att medierna i största möjliga mån kan återge händelseutvecklingen utan begränsningar. Detta för att exempelvis motverka att felaktiga och för demokratin och medborgarna skadliga konspirationsteorier sprids i samhället.

Men, som det står i de pressetiska reglerna, så finns ingen anledning att framhäva ”berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget”. Att många, men fortfarande trots allt en minoritet, har en fantasivärld ”top-of-mind” ökar inte nyhetsvärdet.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>