Insyn är A och O i en demokrati

Skärmavbild 2013-06-07 kl. 15.17.14
En skylt under avveckling

Rosengårdsskolan ska läggas ned men journalister är inte välkomna att intervjua elever och personal om hur de känner inför beslutet. Att företagsrepresentanter inte alltid ställer upp i media och ibland till och med medvetet försvårar arbetet är ett demokratiskt problem. Men att också folkvalda politiker och offentliganställda tjänstemän krånglar borde vara en barnsjukdom som vårt samhällssystem lämnat bakom sig för länge sen.

Skånska Dagbladet har tidigare i år berättat om hur beslutet att lägga ned Rosengårdsskolan fattats hastigt och att förutsättningarna kring processen inte direkt verkar ha varit de optimala. Den 12 april skrev tidningens reporter Andreas Lovén att ”i det sammanhanget är det lite märkligt att beslutet om skolans framtid landar hos politikerna i stadsdelsnämnden. Efter den 1 juli har de nämligen inte längre något med skolfrågor att göra.”

När veckotidningen ETC Malmö i onsdags ringde Rosengårdsskolans rektor Lise-Lott Nilsson så meddelade hon att Malmö Stad tagit beslut om att tacka nej till alla medier och att även Svt samt Tv4 nekats. ”Vi vill ta lärdom av nedläggningen, veta om det var det bästa vi kunde göra, men det är inte media som ska göra den uppföljningen. Vi vill ha mandatet” löd hennes motivering. Hon sade också att hon inte ser något mervärde i att medierna följer skolnedläggningen.

Men när tidningen ringer Andreas Konstantinides, Rosengårds stadsdelsfullmäktiges socialdemokratiske ordförande, har han inte hört talas om beslutet. Det har nämligen tagits på tjänstemannanivå vilket förstås bara gör det ännu mer demokratiskt tveksamt då de trots allt inte är direkt tillsatta genom mandat av Malmöborna. Rosengårdsförvaltningen har nu gått ut med ett förtydligande där de säger att de valt att begränsa medias tillträde till elever och skolområde under skoltid för att få arbetsro och inte för att undanhålla något. Och att skolan själv skulle sköta uppföljningen var ett rent missförstånd menar Rosengårds stadsdelschef Lars-Åke Ståhl.

Ok. Det verkar landa hyfsat rätt i alla fall och uppsåtet var nog hur som helst inte att lägga munkavel på elever och personal. Men så här får det ändå inte gå till. Medier beskylls ibland, och ofta med rätta, för att de snokar i folks privatliv och inte respekterar individers integritet. Men vad gäller insynen i näringslivets angelägenheter och offentliga verksamheter råder det motsatta – den är för liten och när journalister granskar får de vanligtvis beröm av allmänheten.

Insyn är A och O i en demokrati då den enskilde inte på egen hand skaffa sig de nödvändiga fakta som gör henne till en medborgare med möjlighet att delta i samhällslivets gemensamma angelägenheter. Det är journalistikens uppgift att ta fram den informationen och därför ska olika makthavares beslut om att begränsa mediernas frihet som regel aldrig accepteras.

Publicerad i Skånska Dagbladet