Ein, zwei, drei…

Die Polizei. Snart i en svensk stad nära dig?

”Tänk globalt, agera lokalt” brukar det heta. Men i kampen mot ”extremismen” vill regeringen nu också det omvända.

I höstas skrev EU-minister Birgitta Ohlsson tillsammans med ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting en debattartikel i Svenska Dagbladet och menade att ”våldsbejakande politisk extremism” måste bekämpas lokalt. Igår presenterade justitieminister Beatrice Ask en utredning vars förslag kan innebära att utländsk uniformerad polis kommer kunna agera på svensk mark.

Förutom att regeringen har fel i Birgitta Ohlssons påstående om att ”vänsterautonoma grupperingar” skulle utgöra ”ett hot mot demokratin”, ett uppenbart kålsuparteoretiskt spöke endast till för att tjäna makthavarnas samhällsbevarande intressen, så blir jag orolig över hur det praktiskt kommer fungera.

Att den nya utredningen om ”Utökat polisiärt samarbete i Norden och EU” (SOU 2011:25) målar upp tänkta situationer med terroristattacker och båtkapningar på Östersjön är en sak. Men att svensk polis ges möjlighet att kalla in utländska trupper, som vare sig kan språket eller svenska lagar, under våldsamma sammanstötningar med ”utomparlamentariska grupper” bäddar ju för rättsskandaler.

I sommar är det tio år sedan poliskulorna mot demonstranter i Göteborg och dess smutsiga rättsliga efterspel. Ska vi nu importera mer av den varan?

Mer i ämnet: Expressen, Röda Berget, DN, AB, HD, Annarkia,  Ekot,

Comments Closed

2 reaktioner på ”Ein, zwei, drei…”

 1. Intressant ämne (!), skrev denna text på samma spår.
  ________________________________

  Så har då tant gredelin äntligen sett sin efterfrågade utredning presenteras. Beatrice Ask som sedan länge önskat ett utökat polisiärt samarbete mellan de europeiska staterna ser de beordrade slutsatserna som idealiska. I utredningen om framtida samarbeten med utländsk polis föreslås den svenska polisens våldsmonopol undantas.

  För att underlätta samarbetet mellan EU-länders poliskårer föreslås beväpnad utländsk personal tillåtas verka i Sverige. Under svenskt befäl skall de, iförd egen uniform och tjänstevapen, delta i operation.

  Under FN:s klimattoppmöte COP15 i Köpenhamn prövades dansk polis hårt. Det stora antalet demonstranter samt skyddsobjekt i och omkring staden krävde stora resurser. Inför och under detta historiskt omfattande polisiära arbete kom svensk polis att spela en viktig roll. Polismyndigheten i Skåne bistod, ­på begäran av ­sina kollegor i väst, med helikopterpiloter, bombhundförare, logistikpersonal, underrättelsedata samt ett antal fordon. Insatsen kom att resultera i en våldtagen dansk grundlag.

  Det föreslagna utökade samarbetet går längre än det som rådde i undantagslagarnas Danmark 2009. I jämförelse med de föreslagna svenska lagförändringarna ses det dansk-svenska samarbetet med dess lymmellag som en skön vals trotts dess brott mot mänsklig lag.

  Utländsk polis skall enligt utredningen inte enbart tillåtas att verka på svensk mark, de skall även få tillgripa ”proportionerligt” våld. Det rör sig alltså inte om ett administrativt samarbete, utbyte av data eller om olika former av transport. Utländsk polis antas delta i direkt konfrontation. Frågan är mot vem, hur och var?

  Det finns med rådande lagstiftning hinder för denna typ av samarbete. Det är emellertid osäkert vilka riksdagspartier som kan tänkas rösta för de lagändringar som krävs för att uppfylla utredningens mål. För Sverigedemokraterna antas komplikationerna bli stora då de tvingas välja mellan att möjliggöra för sina så hett efterlängtade ”hårdare tag” men då samtidigt rucka på den åtråvärda svenska suveräniteten.

  Under COP15 beskrev Polismyndigheten i Skåne sitt arbete med sina danska kollegor som ett gott samarbete Öresundsgrannar emellan. Det skall bli intressant att se hur svensk polis beskriver samarbetet då utländsk polis avfyrat sitt första skott. Misshandlat, sårat, dödat i enlighet med ny svensk lag.

Kommentarer är stängda.