Det våras för mediemångfalden

Det börjar röra på sig. I förra veckan blev jag uppringd av en läsare som vill kopiera upp artikeln ”Medievisioner för mångfald” som jag skrev i höstas. Han och andra driver nämligen en kampanj för att starta ETC Umeå, en lokal vänsterveckotidning. Nere i Malmö har ett liknande projekt sjösatts i dagarna och under våren väntas LO presentera sin mångmiljonsatsning på vänstermedier.

Sedan en månad tillbaka kommer Skånes Fria Tidning i prenumeranternas brevlådor varje lördag morgon. Tillsammans med socialdemokratiska Efter arbetet, vilken lämpligt nog med tanke på namnet kommer på fredagseftermiddagarna, är Skånes Fria ett alternativ i den sydsvenska pressen. Till den borgerliga dominans som rått här efter morgontidningen Arbetets nedläggning för tolv år sedan.

Men dessa veckotidningar är också delar av en större dröm som många bär i såväl söder som norr. Drömmen om en maktkritisk daglig tidning till vänster.

Fria Tidningar ägs av ett producentkooperativ utan vinstintresse. De har en liknande affärsmodell, med olika systertidningar, som Efter arbetets ägare ETC. Förutom den rikstäckande Fria Tidningen, som kommer ut på onsdagar och lördagar, så ger de också ut lokala Stockholms och Göteborgs samt nu alltså även Skånes Fria Tidning.

För snart ett år sedan skrev jag om att det också pågår en kampanj för att samla in tillräckligt med prenumeranter för att göra Fria tidningen till en femdagarstidning. De har en bit kvar men denna vecka slogs upplagerekord när den i onsdags gick ut till 6 187 prenumeranter och de vässar nu organisationen med flera nya tjänster. Exempelvis har flera branschmedier i veckan uppmärksammat att de rekryterat Christopher Ödmann som ekonomichef. Ödmann har bland annat varit gruppledare för Miljöpartiet i Stockholm i 12 år, suttit i riksdagen och finansutskottet samt jobbat för Aktieägarna.

Fria Tidningen är tydligt vänster men med ledorden frihetlig och partipolitiskt obunden som beteckning. De senaste åren har flera andra medieprojekt från vänster initierats men ingen har hittills riktigt velat lyfta och nå ut till en lite bredare allmänhet. Två av de kanske mer intressanta försöken har ETC och Dagens Arena stått för. De förra har använt sig av presstödssystemet och på kort tid knoppat av sig till åtta olika veckotidningar runt om i landet. Dagens Arena startade som en nätbaserad daglig ledarsida för fem år sedan men producerar idag även nyheter och reportage.

På dagstidningsfronten har det dock inte hänt något nytt från vänstern och arbetarrörelsen på åratal. A-pressdöden har varit ett avskräckande exempel som orsakat handlingsförlamning och, skulle jag vilja påstå, på sina håll rent oförnuftiga fobier. Bara det att Fria Tidningen, en liten aktör utan stöd av fack eller parti, gör ett försök kommer antagligen ge goda effekter då de bryter isen. Jag tror att det finns goda chanser att de faktiskt också kommer lyckas.

Att detta sker samtidigt som LO nu under våren kommer lansera ett 150 miljoner kronor starkt ”möjlighetskapitalbolag” för mediesatsningar som ska ”driva samhällsdebatten åt vänster” inger hopp om en framtid med mer mångfald.