Arkiv

Förvirringen om spelreklam kvarstår

Spelreklam har under en längre tid varit omtalat och diskuterats i både öppna och stängda forum i Sverige. Anledningen till detta är inte bara att en helt ny lag infördes från början av året och lagförslaget har varit uppe under i alla fall ett par år. Under denna tiden har moral och etik diskuterats. Vad har folket gentemot bolagen egentligen för ansvar? Hur tar Sverige ett aktivt deltagande i en bransch som är omtalad och expanderar?

Resultatet blev en omreglering av svensk spellicens som öppnade marknaden från endast ett bolag till närmare hundra bolag efter ett par månader in på året. Den första januari 2019 har påverkat den svenska ställningen på spelmarknaden för alltid. Spelreklam hade en egen paragraf i nya lagen och här skulle licensinnehavare använda måttfull marknadsföring för att värna om sina spelare och kunder.

Det tog inte ens sex veckor innan civilminister Ardalan Shekarabi gick ut med en omfattande varning om reklamförbud för samtliga spelbolag med svensk licens. Varningen kom från ministern på grund av begreppet ”måttfull” var förvirrande och igen omdiskuterat. Vad det egentligen betyder? Ministern gav samtliga spelbolag ansvar att själva tag steg mot en mer balanserad marknad och en mildare marknadsföring.

Diskussionen om svensk spelreklam fortsätter

Diskussionen om spelreklam får aldrig en lugn stund. Speciellt inte efter en rejäl tillsägning och senaste nytt – att den enorma sökmotorn Google nu tillåter spelreklam. I slutet av april tillåts alltså svenska spelbolag att marknadsföra sig genom Google Ads på svenska sökningar i sökmotorn. Det har tidigare varit godkänt för bland annat brittiska bolag att köpa annonsplatser. Effekten kommer att bli mer reklam och vilka spelbolag som syns kommer baseras på dina ”kakor”, det vill säga tidigare sökningar.

Den 24:e april 2019 gav regeringen och civilministern Spelmarknadsutredningen stort uppdrag att komma med olika förslag om hur man kan reglera spelreklamen. Shekarabi säger att det finns både problem när det kommer till innehåll och omfattningar. Ett reklamförbud är inte otänkbart, menar han.

Reklampaus från ett svenskt växande spelbolag

Samtidigt som utredningen sattes igång i slutet av april, valde även Ninja Casino att ta en reklampaus. Spelbolaget som tidigare varit i blåsväder gällande sin marknadsföring och reklam, där Konsumentombudsmannen (KO) i december 2018 lämnade in en stämningsansökan mot casinot. Detta med online casinots marknadsföringsstrategi ”vinsten på banken inom fem minuter.” Detta ansåg KO att bryta mot lagen och inte vara måttfull.

Dock är inte Ninja Casino det enda casinot som har snabba uttag och inte heller ensamma om att använda det i marknadsföringssyfte. Joacim Möller som är VD för spelbolaget tycker att de måste få marknadsföra deras fördelar, att dem är snabba. Möller nämner vidare i artikeln från Breakit, att bolaget lyssnar på debatten, regeringens uttalanden och rapporteringen från media. Därför tar nu spelbolaget en reklampaus.

Reklampausen är, enligt artikel från Resume, en kampanj som har två huvudanledningar. Möller anger i denna artikel att kampanjer är för att marknaden och svenska folket ska förstå att åtminstone ett bolag lyssnar på vad som sägs. Den andra anledningen är att man helt enkelt tar en paus. Dock stannar inte verksamheten upp och Ninja Casino kommer fortsätta att erbjuda det som dem tror på – en snabb och enkel spelupplevelse.

Under år 2019 kommer troligtvis debatten om svensk reklam om spel och casino att fortsätta.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>