Mediekonsumenterna som ropar på varg

Vi lever som bekant i en tid när många som tror sig vara yttrandefrihetens främsta förkämpar egentligen bara försvarar sin självsvåldiga rätt att kränka andra. Samtidigt finns en motsatt reaktion där allt som gör folk lite obekväma ska anmälas. I dagarna har två medier fällts på tveksamma grunder och den nu framlagda statliga utredningen om integritet och straffskydd kan innebära ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten.

Protest! Knappt har jag avslutat en riksdagsdebatt om illasinnade rykten och massmedias ansvar förrän jag läser i den eländiga Expressen att jag återigen börjat röka. Detta är en lögn”. Ett brev Olof Palme skrev till Expressen 1978, i vilken han med emfas hävdar att han inte tagit ett bloss på två månader, cirkulerar för närvarande på nätet.

Den dåvarande oppositionsledarens raseri väcker muntrationer. Inte minst brevets avslutande hot om hur han ska gå vidare med ärendet: ”Jag sliter med frågan för närvarande. Besked kommer att lämnas någon gång mellan hägg och syrén.” Jag vet inte om Palme vidtog någon åtgärd men oavsett vilken slags anmälan det i så fall skulle varit fråga om tror jag inte den fick någon större effekt. I bästa fall en rättelse i notisform.

Undrar vad som hade hänt idag? Pressens Opinionsnämnd fäller nu Vallentuna Nya Tidning för att de i ett aprilskämt hittat på uttalanden från bland annat en SD-politiker. Artikeln handlade om att spara pengar i kommunen genom att avskaffa allt som hade religiösa kopplingar i skolan, som exempelvis särskild kost. I den lät de en SD-politikern säga att han i alla fall inte ”ser påskägg som något som har med religion att göra. Det är en gammal svensk tradition som vi ska värna om.”

Att fejka ett uttalande där en politiker försvarar påskägg kan tyckas vara i oskyldigaste laget även för aprilskämt som ju brukar vara rätt snälla. I sammanhanget var väl detta om påskägg mest en hint till läsaren att det rörde sig om just ett aprilskämt. Men sverigedemokraten gillade inte tilltaget och PON menar att tidningen brutit mot god publicistisk sed som inte på förhand förankrat upptåget hos anmälaren.

Efter höstens svärdsattack på en skola i Trollhättan där tre personer mördades så inkom två anmälningar till Granskningsnämnden vilka menade att SVT:s Rapport formulerat sig felaktigt. Att reportern sagt att ”väldigt få svenska barn” gick på skolan och att gärningsmannen valde bort ”helsvenska barn” menade anmälarna var fördomsfullt.

Visst hade ”väldigt få vita barn” eller ”få som ej har annan etnisk bakgrund” varit mer korrekta. Men jag kan ändå tycka att det är lite småaktigt att klandra en reporter för att inte hålla sig till politiskt korrekta ordval timmarna efter ett rasistiskt terrordåd som chockade hela landet. Nämnden fäller dock inslagen för att de befäster fördomar om vilka som kan anses vara svenskar.

I förra veckan kom den statliga utredningen ”om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.” Där föreslås bland annat en lagformulering mot uttalanden som är ägnade att ”att kränka den andres självkänsla eller värdighet.” Denna breda definition kan enligt tidningen Journalistens ledare i torsdags leda till inskränkningar av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen då jurister ska avgöra vad som är ärekränkning eller ej.

Jag bävar för att alla lättkränkta mediekonsumenter som idag ropar på varg i tid och otid kommer få vatten på sin kvarn.

Facebook comments:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *