Arkiv

Dubbelspelet kring moskéerna

Malmös moské byggdes 1984 och är Sveriges äldsta

Visst kan politiska åsikter ändras och ideologier byta nyans men vissa saker förväntar man sig ändå vara orubbliga. Som att den demokratiska vänstern och liberalerna alltid försvarar individers rättigheter. Men rädslan för att spela de främlingsfientliga i händerna verkar så stark att den lamslår.

Svt:s Uppdrag granskning har nu avslöjat att ledare i svenska moskéer har dubbla budskap om kvinnors och mäns lika värde. För att vara berättigad till statligt stöd måste trossamfund verka för jämställdhet och mot diskriminering och våld. Utåt sett stödjer de granskade församlingarna detta men inför de dolda kamerorna avslöjas de religiösa ledarnas egentliga kvinnofientliga åsikter.

De demokratiska krafterna i Sverige måste reagera men även hos dem själva råder ofta dubbelspel kring minoriteters rättigheter och individens.

Ifjol framkom det, vilket jag skrivit om tidigare, exempelvis att socialdemokratiska politiker i Malmö, med Ilmar Reepalu i spetsen, ett par veckor innan valet hållit ett strategiskt röstfiskarmöte i en moské. Inget konstigt med det om det inte vore för att mötet skedde utan att media informerats och att moskéns andliga ledare i Irak utfärdat en blodig fatwa mot homosexuella. Något som en av företrädarna i Malmö relativiserade med kommentaren att ”om doktorn har gett Alvedon betyder inte det att den botar huvudvärk på alla platser och i alla tider”.

Vidare. 2009 fastslog Broderskapsrörelsen ett ”Manifest för kristen vänster”. I en paragraf om jämlikhet står det att organisationen ”strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning…” Men när broderskaparna tog fram ett liknande ”Manifest för muslimska socialdemokrater” så togs orden ”sexuell läggning” bort.

Inom stora delar av vänstern och bland de invandringspositiva liberalerna är rädslan för att framstå som intolerant så stark att den ofta handlingsförlamar. Fältet har därmed länge legat öppen för Sverigedemokraterna. Vi behöver dock inte falla till föga för den främlingsfientliga högerns förenklade svammel om att de som kommer till vårt land ska, som det brukar heta, acceptera svenska regler och seder. Vad som behövs är konkreta åtgärder för att motverka segregationen och det främst inom bostads- och skolpolitiken. För demokratiska idéer växer med jämlikhet.

Därtill behövs ett tydligt försvar av demokratiska värderingar vilket innebär att bekämpa västerländsk imperialism, den internationella grogrunden för islamismen, men också förtryck inom minoritetsgrupper på hemmaplan. För vänsterns, och för den delen liberalernas, idéer om individens fri- och rättigheter är universella. Det betyder, strukturella förklaringar som exempelvis västerländsk imperialism och segregerade skolor och städer till trots, att även förtryck inom minoritetskulturer ska bekämpas. Inga relativistiska resonemang i världen ger frisedel åt antidemokratiska krafter, oavsett kulturell och klassmässig bakgrund.

Ja, den muslimska minoriteten är marginaliserad och det är förstås bra att exempelvis vänstern och arbetarrörelsen i sitt folkrörelsearbete bygger broar. Men att lyssna och samtala är en sak. Att stryka grundläggande idéer för att bredda organiseringen något helt annat. Visst vädrar islamofoberna morgonluft av reportage som Uppdrag gransknings men alternativet är inte att tiga. Det handlar inte om Islam eller muslimer i allmänhet. Det handlar om de som i religionens namn propagerar för ojämlikhet på grund av kön och de som kränker på grund av sexuell läggning. De, liksom de främlingsfientliga, är demokratins fiender.

För det är inte så att Alvedon fungerar olika beroende var på jorden vi befinner oss. Vi är alla människor av kött och blod och varenda en av oss har samma fri- och rättigheter.

Mer om Uppdrag gransknings reportage: DN1, DN2, DN3, Svd1, Svd2, Svd3, Svd4, Svt Debatt, GP1, GP2, GP3, GP4,

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Closed

3 comments to Dubbelspelet kring moskéerna

 • PG

  Den intressanta frågan är om man i en demokrati kan tillåta grupperingar, som med hänvisning till något dokument eller teori, kan få tillåtelse att bära sig illa åt mot alla som inte delar dessa gruppers åsikter i strid med de demokratiska grundvärderingarna.
  Problemet som jag ser det är att man med begreppet ”religion” döljer att lärorna i själva verket är totalitära läror.
  Religion som jag ser det består av en maktlära och vi kan kalla det ”livsåskådning”, som egentligen kunde ha klarat sig ganska bra på egen hand. Men ”livsåskådningen” är bara en del av det sätt som de religiösa ledarna får makt på.
  För vi måste väl rimligtvis erkänna att religion rör sig om maktanspråk.

  Man brukar anklaga fascister för att man ser upp till den starke mannen som ledare, som man kan vända sig till och som skall lösa allsköns problem.
  Vad vi har i religionerna är just detta – en hyllning till den starke ledaren – om vi sedan kallar ledaren överstepräst, påve, gudfader, guds utsände eller gud är ointressant.

  Vad som är riktigt oroväckande är att en hyllning till ”den starke mannen” anses vara tillåten, bara man kallar rörelsen för religion.

  Gamla testamentet är tillkommet i stor utsträckning för att motivera varför en speciell folkgrupp skall ha rätt att tillskansa sig ett specifikt område och, om läget så fordrar, att utrota andra folkgrupper som befinner sig inom ett detta specifika område.
  Gamla testamentet är ett sammelsurium av myter från diverse andra religiösa mytologier (egyptiska, grekiska, feniciska, babyloniska, persiska m.fl.) som florerade kring Medelhavet hopblandat med verkliga historiska händelser och rena historieförfalskningar.
  Gamla testamentet och Nya testamentet är tillkomna för att ge de religiösa ledarna makt i världsliga ting och medel (tionden, som väl snarast kan beskrivas som ”beskyddarpengar”) för att uppnå och behålla denna makt. Maktanspråken går tillbaks till konflikten mellan den civila makten och prästerskapet i gamla Egypten och anspråken har genom Gamla testamentet förts vidare till våra dagar. Till Koranen har anspråken sedan först via översättningar av Gamla testamentet och Nya testamentet från syrisk-arameiska till arabiska. Det är denna översättning som ligger till grund för det arabiska skriftspråket.
  Denna kamp mellan det civila samhället och prästerskapet har varit förödande för stora delar av världen under de sista 3-4000 åren.

  För att beskriva den svenska statens roll i vilsenheten att hantera konflikten mellan det sekulära civilsamhället och religiösa läror kan följande exempel ges:

  Det är inte helt orimligt att påstå att delar av Nazismens ideologi och mytologi baseras på Gamla testamentet.
  Ponera att den nazistiska rörelsen anser att Adolf Hitler är guds utsände på jorden och ponera vidare att de håller regelbundna möten (vi kan kalla dem gudstjänster) till guds och Adolfs ära.
  Enligt Trossamfundslagen borde den nazistiska rörelsen kunna klassificeras som trossamfund och således kunna uppbära bidrag enligt Trossamfundsförordningen.
  De som vänder sig mot detta med motiveringen att detta trossamfundet inte delar de demokratiska grundvärderingarna eller att läran inte kan anses ha verkat under en viss tid eller att rörelsen inte håller gudstjänster kan det bara konstateras att de flesta religiösa läror inte heller delar de demokratiska grundvärderingarna eller är betydligt yngre (Scientologerna) eller inte har gudstjänster (Buddismen). De båda sistnämnda lärorna anses vara trossamfund och berättigade till bidrag.
  Religiösa rörelser kan som regel inte få bidrag från kommunerna. Om detta har samband med att rörelserna kan söka bidrag från staten eller om det är att rörelserna inte anses dela de demokratiska grundvärderingarna får någon insatt bedöma.

  Det kan inte vara statens roll att definiera vad som skall vara en religion. Det enklaste vore om riksdagen avskaffade Trossamfundslagen och att religiösa föreningar behandlades som andra föreningar. På så sätt kunde alla hot mot det demokratiska samhället kunna behandlas på samma sätt oavsett var hoten kom ifrån.
  Att jag sedan anser att ämnet Religionskunskap skall utgå ur läroplanen följer av av det föregående. Religion kan behandlas inom ämnena Filosofi (diskussioner om vad religion är), Historia/Samhällskunskap (som exempel på totalitär lära) och Psykologi (som exempel på hjärntvätt, massindoktrinering, härskartekniker, manipulation, mytomani m.m.).

  Byt ut ordet religion i samtliga lagrum mot ordet livsåskådning alternativt ta bort hänvisning till religion ur lagtexterna eftersom normal religionsutövning faller under grundlagsutrymmena för yttrandefrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet.

 • Maria Simonsson

  Jättebra text! Håller med dig till 100%