Arkiv

Över ån efter vatten

Fil:Wedded couple on Taiwan Pride 2006.jpg
Homovigsel på Taiwan Pride 2006

Regeringspartierna, kd förutan, har nu till sist lagt en motion om ny äktenskapslag. Alla partier, utom kd alltså, arbetar för en könsneutral äktenskapslag som likställer hetero- och homosexuella parrelationer. Det liggande förslaget innebär dock att kyrkor och samfund kan vägra att viga homosexuella.

I debatten har många pekat på hur det i andra länder inte är kyrkorna utan staten som har vigselrätt, att bröllop förvisso kan firas religiöst men att själva det juridiska äktenskapet enbart är en civilrättslig företeelse. RFSU har föreslagit en liknande lagstiftning för Sverige men inte vunnit gehör. Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein skriver på sin blogg att det vore ”förödande – inte minst för alla de homosexuella inom kyrkorna som länge kämpat för sin rätt.” Helle Klein, som är tjänstledig för att avsluta sina präststudier, menar att staten istället självklart ska ”ställa krav på dem som får ansvar för myndighetsutövningen som vigselförrättandet innebär.”

I klartext innebär det att inga samfund och präster borde få diskriminera homosexuella.

Så. Nu får vi alltså med stor sannolikhet en äktenskapslag som till att börja med öppnar för diskriminering men som säkerligen kommer att anmälas till europadomstolen. Får statskramarna som man vill kommer kyrkor och präster i ett senare skede tvingas till att viga homosexuella.

Det känns lite som att gå över ån efter vatten. Och det känns definitivt demokratiskt grumligt.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.