Arkiv

Medias lönsamma lögner

I fredags kväll bjöd vi i redaktionen för Skånes Fria Tidning in tidningen ETC:s grundare och ansvarige utgivare i ett samarrangemang med Studiefrämjandet och Malmö högskola. Stora hörsalen på institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation fylldes med åhörare som ville smaka Johan Ehrenberg beska mediekritik.

Media är berättelsen om våra liv. De som äger och styr medierna kontrollerar också berättelsen. Med den utgångspunkten benade Johan Ehrenberg ut de lögner som han menar legitimerar vår ”tredje statsmakt”. Ett enligt Johan Ehrenberg falskt begrepp då ingen demokratisk instans någonsin valt mediernas makthavare och således är det ingen legitim statsmakt.

Nyheter är för det första inte något neutralt. Nyheter är inget som bara finns utan något som väljs och ibland också skapas av ett intresse. Någon bestämmer vad som är viktigt eller ej och utvecklingen går mot ett allt mer annonsstyrt nyhetsflöde. Medierna har blivit ett harmlöst flöde anpassad för att annonserna ska kunna framstå som en välkommen distraktion i den jämngråa smeten.

Vi har idag åtta mediekonglomerat som styr världens medieflöde. I Sverige finns det fyra stora ägare som helt dominerar marknaden. Medierna styrs inte av producenterna eller läsarna utan av köparna vilka idag är annonsörna. De senare står för nästan hela lönsamheten vilken alltså även nyhetsjournalistiken är anpassad efter. Public serviceföretag som Sveriges Television härmar efter och gör idag journalistik som är förvillande lik de komersiella aktörernas. Men ibland tränger verkligheten förstås igenom det annonsanpassade medieflödet. Johan Ehrenberg exemplifierar med World Trade Center 2001. Några minuter efter terrorattacken plockade exempelvis McDonalds bort sin reklam i den amerikanska televisionen. Alla andra annonsörer följde snart efter.  

Johan Ehrenberg gjorde under kvällen många övertygande utvikningar om hur medierna konserverar orättvisor i samhället. Om hur medierna fostrar oss till trånga könsroller, hur farlig samhällskritik förvanskas och oskadliggörs och hur nationalekonomiska lögner om kapitalismens förträfflighet sprids. Han hade dock svårare att visa hur vi skulle kunna verka i motsatt riktning och göra oss fria från den tvångströja medieflödet blivit.

För vi kan inte stänga av media. Inte ens om vi drar ur antennkabeln till TV:n, kastar radion i soptnedkastet och säger upp våra dagstidningsprenumerationer. Bara under en kort promenad genom Malmös gator blir vi utsatta för en massa budskap från vårt alltigenom medialiserade samhälle. Det är också svårt att påverka medierna genom kritik. Ifrågasätter man mediernas oberoende blir man en del av den offentliga lögnen om en oberoende tredje statsmakt. Vi kritiker hamnar lätt i positionen att bli de som är skyldiga ett svar på vad som är ”riktiga” och ”sanna” nyheter i kontrast till de ”dåliga” och ”falska”. Problemet är dock inte endast kvalitativ utan att sjäva produktionsapparaten är korrumperad av en kapitalistisk samhällskultur.

Så vad kan vi då göra? Ja, som alltid måste befrielsen vara vårt eget verk. Vi måste skapa egna medier oberoende av annonsmarknaden. Så oberoende av kapitalismen som det är möjligt. Nej, det är inte lätt men det finns ingen annan väg. Det finns en uppsjö små oberoende tidningar och internetmedier bara i Sverige. Varje krona i prenumeration eller stöd är ett bidrag i kampen för demokrati.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.