Ett självmål av det demokratiska samhället

Karl XII:s staty i Kungsträdgården, Stockholm (foto: Holger Ellgaard)

”När högerextremister på grund av polisens underlåtelse lyckas stoppa medias bevakning har det demokratiska samhället gjort ett självmål.” Jag skriver om Karl XII-firandet i onsdags då journalisterna på plats tvingades avbryta sitt jobb.

I onsdags var det den 30 november. Svensk ytterhögers tradition är att då hylla Karl XII som dog det datumet. Årets arrangemang vid kungastatyn i Stockholm var sammankallat av högerextrema Alternativ för Sverige tillsammans med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Det så kallade firandet gick under parollen ”Stoppa folkutbytet – Återvandring nu!” och efter den tillståndsgivna manifestationen marscherade man till en närliggande synagoga där de enligt polisens, något otydliga, beskrivning ”gör gester och säger saker.”Ungefär vad för slags gester som görs och saker som sägs är väl inte så svårt att räkna ut eftersom polisen själva därefter gör en anmälan om hets mot folkgrupp. Lika måna om lagen hade däremot inte lagens väktare varit dessförinnan, vilket resulterade att journalisterna som skulle bevaka manifestationen inte kunde göra sina jobb.

Tidningen Expo hade före kvällen fört en dialog med polisen, understrukit hotbilden mot journalister och vikten av att media även måste kunna bevaka högerextrema demonstrationer. Journalisterna på plats bar också pressvästar men det verkar ha hjälpt föga. Tidningen Syre beskriver till exempel hur deras reporter blir kallad ”anti-vit” och ”svenskfientlig” av en hotfull nazist som också uppmanar honom att lämna platsen. En halv meter bort står tre poliser. Trots vädjan om skydd svarar en av poliserna journalisten: ”Det här får ni lösa själva. Jag lägger mig inte i.”

Expos fotograf blir påhoppad bakifrån av en högerextremist som pressar sin mobiltelefon mot fotografens ansikte samtidigt som han säger att hon inte har något där att göra. Poliserna, tre meter bort, står passiva men ingriper till sist när mannen också gör ett utfall mot tidningens reporter. Vid ett senare tillfälle går en maskerad man emot Expos fotograf med sin kropp och sänker pannan in mot hennes ansikte samt säger att hon ska gå därifrån. När fotografen vänder sig om och lyfter sin kamera för att fortsätta arbeta slår nazisten till kameran.

Incidenterna är fler men upprepade gånger under kvällen ifrågasätter polisen varför journalisterna vänder sig till dom. ”Vad hade ni väntat er – ni tycker väl väldigt olika, ni och NMR?” säger exempelvis en polis. Så när högerextremisterna marscherar mot synagogan har journalisterna redan lämnat manifestationen eftersom de bedömer att polisen inte vill garantera deras säkerhet.

Opulens är medlem i branschorganisationen Tidningsutgivarna vilka samverkar med Sveriges Tidskrifter, SVT, SR, UR och TV 4 i Utgivarna. Utgivarnas vd Robert Olsson säger nu i ett uttalande om händelserna i onsdags kväll: ”Det är mycket beklämmande och helt oacceptabelt. Journalister måste utan inskränkningar ges möjlighet att fullfölja sina uppdrag”. Det är bara att instämma.

Demonstrationsfriheten är viktig för demokratin men det är också den så kallade tredje statsmakten. När högerextremister, under årets Karl XII-firande, på grund av polisens underlåtelse lyckas stoppa medias bevakning har det demokratiska samhället gjort ett självmål.