Rimligt med ny mediestödsutredning

Foto: Pixabay.com

”Förslaget kan minska godtycket och förhoppningsvis kommer en sådan breddning också nyhetsproducerande kulturmedier till godo.” Jag skriver om branschorganisationen Sveriges Tidskrifters krav på en ny mediestödsutredning.

Opulens är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. I veckan har organisationen lämnat in sitt remissyttrande till Kulturdepartementet om  mediestödsutredningens promemoria Ett hållbart mediestöd för hela landet. I yttrandet kräver organisationen att även tidskrifter som bidrar till nyhetsförmedlingen bör kunna omfattas av mediestöd.

Under ett års tid och fram till i somras kompletterade vi magasinets kärnverksamhet –  recensioner, porträtt, satir, essäer, krönikor, debatt, prosa och poesi –  med en avdelning för snabba kulturnyheter. En satsning med sikte på presstöd, eller egentligen redaktionellt mediestöd som det heter. En ansökan som dock vid detta årsskifte avslogs av Myndigheten för press, radio och tv. Retro FM Skåne och radiokollegorna Gry Forsell med vänner samt Morrongänget fick däremot mediestöd. Liksom BreakitNy Teknik, QX och Alltinget. Bara för att nämna några.

Trafik-, näringslivs-, teknik-, hbtq- och politiska nyheter med flera är alltså exempel på förordningens krav på ”allsidig nyhetsförmedling”. Men inte kulturnyheter. Varför just ett dagligt kulturmagasin inte räknas som ett allmänt nyhetsmedium av myndigheten verkar ytterst godtyckligt och var något jag drog igång en debatt om, vilket också uppmärksammades av bland annat Kulturnyheterna i Svt. Riktigt kloka blev vi aldrig av de svar vi fick från myndigheten och vi har nu av ekonomiska skäl alltså tvingats lägga vårt nyhetsarbete på is för att koncentrera oss på kärnverksamheten.

Att Sveriges Tidskrifter i sitt yttrande nu understryker att definitionen av allmänna nyhetsmedier bör ”utvidgas och breddas så att de tidskrifter som bidrar till nyhetsförmedlingen omfattas av mediestödet” är glädjande. Liksom kravet på en ny utredning om detta innan den så kallade Svegforsutredning, uppkallad efter utredare Mats Svegfors, omsätts i beslut.

Branschorganisationens förslag kan minska godtycket och förhoppningsvis kommer en sådan breddning också nyhetsproducerande kulturmedier till godo.