Arkiv

Nedslående resultat för medias klimatrapportering

Foto: Hermann Traub

Endast en av tre svenskar har förtroende för vad journalister rapporterar om klimatförändringarna. Det är bedrövligt.

FN:s klimattoppmöte COP26 pågår nu i Glasgow. I onsdags släppte också Demoskop sin nya rapport om attityder och åsikter kring klimatförändringarna. Undersökningens resultat för svenskarnas förtroende för mediernas klimatrapportering är nedslående.

Att skilja fakta från myt måste här sägas vara en huvuduppgift för medierna. Visserligen anser över hälften av medborgarna att medias klimatrapportering generellt sett är korrekt. Men 4 av 10 har ingen åsikt i frågan eller tycker att media rapporterar felaktigt. Och hela 44 procent instämmer i påståendet att det är ”svårt att bedöma vad som är sant när det gäller klimatförändringarna”.

”Allmänheten visar stort förtroende för forskare men lågt förtroende för journalister” konstaterar Demoskop och siffrorna talar sitt tydliga språk. 84 procent har förtroende för forskare men endast 29 procent för journalister. Den senare siffran är endast 4 procent högre än för skogsindustrin vilken förstås inte har något ekonomiskt intresse för att förmedla objektiv information.

Demoskops rapport behöver säkert ställas mot liknande undersökningar och att snabbt dra några slutsatser om hur medierna kan bättra sig här låter sig nog inte göras. Men endast en av tre svenskar har alltså förtroende för vad journalister rapporterar om klimatförändringarna.

Ja, det är bedrövligt.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.