Arkiv

Tidningens återkomst?

Foto: Adam Jang

Medieanvändandet i Sverige har ökat rekordartat senaste året. Nu hoppas jag att fler vill ha en digital affär med mitt nätmagasin Opulens.

När vi startade Opulens 2017 hände det ibland att äldre, som läst nättidningen ett tag, hörde av sig och frågade hur man fick tag i magasinet. Att en tidning kan vara endast nätdistribuerad föresvävade dem alltså inte. Fyra år känns inte som en lång tid men idag får vi aldrig såna frågor. Och även om det kanske inte alltid känns så, internet är ju inte direkt en ny företeelse i vår vardag, så går det fort nu i den digitala medievärlden.

I torsdags presenterades den årliga Mediebarometern av Nordicom, ett informationscenter för medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs Universitet. Användandet av medier har ökat rekordartat under pandemiåret 2020. I flera år har medieanvändandet legat på runt sex timmar om dagen men ifjol ökade det till sju.

Sveriges Television och kvällstidningarna är de stora vinnarna men även morgon-och gratistidningarna, Tv4 och Sveriges Radio ökar. Äldre personer har enligt undersökningen blivit allt mer digitala, både vad gäller att läsa webbtidningar och att lyssna på poddar och vara inne på Youtube. Det mest glädjande i rapporten är dock att betalningsviljan nu också ökar.

De svenskar som prenumererar på en dagstidning ökade från 46 till 49 procent mellan 2019 och 2020 och, för ett magasin som Opulens, särskilt hoppfullt är att det framförallt är digitala prenumerationer som ökar. Och det behövs med tanke på att annonsintäkterna även ifjol fortsatte minska.

”Nyhetsmedierna har stiftat bekantskap med en ny publik och nu gäller det att vårda relationen till den publiken”, säger Jonas Ohlsson som är föreståndare för Nordicom till tidningen Journalisten. Och: ”Det som återstår är den digitala publikaffären”.

Ja, det är förstås för tidigt att fastslå om de positiva siffrorna i årets Mediebarometer kommer sjunka i samma takt som pandemin, förhoppningsvis, avtar. Men helt klart är att tidningsbranschen står mitt i ett paradigmskifte. Som jag påpekade tidigare denna månad så var det ifjol också första gången som de digitala prenumeranterna i Sverige blev fler än de som bara prenumererar på dagstidningen via papper. Papperstidningen håller sakta på att dö och med tanke på att vi alltså även har en sjunkande annonsmarknad kommer de digitala prenumerationerna bli allt viktigare.

Vi på Opulens har gått från att betrakta våra prenumerationer som stöd från de trognaste läsarna till att erbjuda vad vi hoppas är ett attraktivt bonuspaket. Förutom tillgången till artiklarna bakom betalväggen ingår nu bokrabatter, gratis kvalitetsfilm och möjlighet att delta i våra populära foto- och skrivartävlingar. Om det är ett bra sätt att vårda relationen till publiken vet jag inte men det har givit utdelning och jag hoppas förstås att fler av er läsare vill ha en digital affär med oss.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>