Arkiv

Allt du vill veta om CBD olja!

CBD olja är ett naturläkemedel som blir allt mer populärt i olika länder världen över, och nu på senare tid även i Sverige. Fram tills inte alls så länge sen ansågs CBD vara ett ämne som var tabubelagt att prata om, just på grund av att många anknöt det till effekten av marijuana och cannabis. Trots att CBD olja kommer från växten används det inte alls för att bli hög på samma sätt, utan istället används det för att behandla sjukdomar av alla möjliga slag. Det är sannerligen ett intressant ämne där det finns mycket att lära – vi går igenom det du behöver veta om CBD och CBD olja!

Vad är CBD och CBD olja?

CBD är, som tidigare nämnt, ett naturläkemedel som idag används för att bota både ovanliga och mer vanliga sjukdomar hos personer av alla möjliga slag. CBD står för cannabidiol, vilket är en kemisk förening som utvinns från en planta. 

Själva ämnet, det vill säga oljan, utvinns däremot inte från vilken planta som helst. Utan CBD olja utvinns från marijuana- eller cannabisväxten vid namn Cannabis Sativa. Denna naturprodukt kan vid användning hjälpa mot diverse olika hälsoproblem.

Är CBD samma sak som THC?

Att många haft en väldigt felaktig syn på just CBD och CBD olja beror som sagt på att naturprodukten många gånger associerats med de kemiska föreningar från cannabisväxten som man intar för att bli hög.

Det ämnet som man utvinner för denna användning heter dock THC (Tetrahydrocannabinol), vilket inte alls är samma som CBD. Av CBD blir man inte hög, utan ämnet har bara en lugnande, ångestdämpande och smärtlindrande effekt på kroppen. Det är alltså väldigt stor skillnad på THC och CBD, trots att de kommer från samma växt.

Varför använda sig av CBD olja?

Anledningen till att CBD olja blivit allt mer populärt idag är just på grund av de många hälsofördelar som finns med produkten. För mer ingående information kan du gå vidare till denna länk för att veta mer om cannabisolja.

En kort sammanfattning är att när man på senare tid börjat inse att CBD inte alls innebär att man blir hög eller att det används för att man vill ”försvinna bort i en drömvärld”, utan att det istället kan motverka sjukdomar och lindra problem, har ämnet accepterats allt mer.

Istället för att förbjuda och döma har man börjat inse vilka fördelar CBD faktiskt kommer med. Trots att effekterna många gånger är liknande de som uppnås då man ”röker på” används CBD inte alls på samma sätt. Nedan listar vi de 3 främsta fördelarna med CBD!

Effektiv smärtlindring

Det finns ingen tvekan om att marijuana är en sen länge känd produkt för att motverka smärta. I marijuanaväxten är det just den kemiska föreningen CBD som motverkar och lindrar smärta.

Det på grund av att ämnet påverkar kroppens endocannabinoidsystem (ECS), vilket i sin tur är det system som bland annat relegerar bland annat smärta. CBD bidrar till att systemets aktivitet balanseras bättre. Detta har man dock inte riktigt tagit i anspråk här då CBD olja fortfarande anses som olagligt i Sverige

Ångestdämpande

En av de vanligaste anledningarna till att folk väljer att ta hjälp av CBD olja är just för att de har vissa ångestdämpande effekter. Även detta hör ihop med kroppens endocannabinoidsystem och hur CBD relegerar olika funktioner i vår kropp som är avgörande för vårt välmående. CBD kan alltså dämpa ångest och lindra depression.

Lindring av cancerrelaterade symptom

En väldigt cool egenskap hos CBD oljan är att dess påverkan på kroppen även kan lindra symtpom som uppstår hos de som drabbats av cancer, samt de som kommer till följd av olika cancerbehandlingar. Symptom som kan lindras är exempelvis illamående, kräkningar, och återigen smärta.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>