Arkiv

Nytt mediestöd men gammal knäckfråga

Foto: Skyler H/Pixabay.com

”Demokratin måste tillåta även antidemokratiska idéer, men samtidigt kunna försvara sig mot antidemokratiska metoder”, skriver jag apropå det nya mediestödet.

Igår kom listan över vilka som får Mediestödsnämndens nya redaktionsstöd. 159 allmänna nyhetsmedier får dela på en halv miljard kronor. Bland de som beviljats stöd finns flera högerextrema så kallade alternativmedier vilket aktualiserar den gamla knäckfrågan om skattemedel ska gå till antidemokratiska verksamheter.

2017 bojkottade Opulens och andra Bokmässan i Göteborg på grund av att de välkomnade den högerextrema tidningen Nya Tider. Vi menade att det inte handlade om yttrandefrihet utan att mässan skulle prioritera sina demokratiska gästers trygghet. Att vi och andra valde att inte köpa ett affärsdrivande företags tjänster, det vill säga mässans dyra monterutrymmen med mera, var en konsumentbojkott och kan inte jämföras med statlig repression mot torgmöten, att inte få ställa upp i allmänna val eller då att ge ut en tidning. Vi menade också då som nu att det är i sin ordning att Nya Tider uppbär presstöd.

Vi som värnar presstödet, eller det nya mediestödet, kan till synes ställas inför det inte så angenäma valet att antingen förespråka att endast statligt godkända åsikter får del av kakan eller att alla, inklusive högerextrema krafter, får det. I det valet väljer jag i så fall helt klart det senare. Presstödsförordningen är också tydlig med att det inte får tas hänsyn till tidningars ”politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor”. Så länge de tekniska kriterierna vad gäller upplaga, unikt material etcetera följs kan inte ens en tidning som produceras av rasister nekas stöd.

För skulle presstödstidningarnas innehåll bedömas utifrån någon tuggummiparagraf om demokrati så kommer det bli mycket nyckfullt och politiskt styrt. Som ett brev på posten har det i tidigare debatter också hörts krav att inte heller vänstertidningar som Proletären och Offensiv borde få stöd.

Men att lägga sig platt för antidemokratiska medieaktörer är inte det enda alternativet till rop på statliga åsiktspoliser.

I höst har såväl Nya Tider, som Exakt24, Samnytt och Swebbtv anslutit sig till det frivilliga pressetiska systemet. Att följa en god medieetisk sed är även en av förutsättningarna för att erhålla det nya redaktionsstödet. Men som krav betraktat verkar det inte vara mycket värt. Som mediestrategen Brit Stakston skrev i Dagens Nyheter igår kan ”en publikation tilldelas stöd även om innehållet som produceras bygger på lögner eller metoder som förföljelse, hot och trakasserier.”

Det är förstås orimligt. Rimligt är däremot att som Stakston kräva att lagstiftaren definierar vilka kontrollpunkterna för medieetiken är. För att kunna bibehålla ett system som är åsiktsneutralt, men som inte heller undergräver statliga mediestöd, behövs en tydligare koppling mellan de journalistiska tillvägagångssätten och medieetiken. För demokratin måste tillåta även antidemokratiska idéer men samtidigt kunna försvara sig mot antidemokratiska metoder.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>