Arkiv

Facebook ointresserad av kvalitetsjournalistik

Sedan Opulens för två år sedan började publicera på Facebook igen har vi slutat annonsera där. Ändå växer vi. Men det hade förstås varit lättare för ett kulturmagasin på nätet om världens största sociala medieplattform vore en gnutta intresserad av kvalitetsjournalistik.

Pandemin har förvärrat läget för medierna men även utan covid-19 har branschen länge krisat. Som jag skrev förra månaden räknar Tidningsutgivarna med att 50 procent av annonsintäkterna kan försvinna i år. Detta har exempelvis nu medfört ett sparbeting på Aftonbladet med 100 miljoner kronor.

Allt fler annonsörer väljer istället Facebook. Australiens konkurrensmyndighet håller på att ta fram ett regelverk för hur teknikjättar som Google, Facebook, Instagram och Twitter ska tvingas dela med sig av annonsintäkterna på grund av den journalistik som de sprider. Det är bra men samtidigt har just Facebook gjort det allt svårare för traditionella medier att synas på deras plattform.

Efter det amerikanska presidentvalet var debatten om så kallade fake news het. Facebook ändrade då sina algoritmer för vad som exponeras i flödet. På Opulens märkte vi tidigt att det inte spelade någon roll att vi lade ned allt mer marknadsföring på Facebook, vi fick ändå allt mindre synlighet. Efter årsskiftet 2018 offentliggjorde Facebook att de satsar på ökad interaktion mellan privatpersoner för att på så vis minska spridandet av så kallade fake news från så kallade alternativmedier med flera. Men detta har alltså drabbat även den professionella journalistiken eftersom alla Facebooksidor, oavsett inmehåll, då fått minskad synlighet.

En månad efter offentliggörandet valde vi på Opulens därför att helt sluta publicera på Facebook. De funktioner vi förlorade ersatte vi med egna – kommentarsfält under artiklarna, aviseringar i mobiltelefonerna och evenemangssidor på sajten. Läsarintresset för dessa funktioner var dock lågt och efter en tid valde vi att återvända till Facebook.

Under vintern har så ytterligare försämringar införts då vi på vår Facebooksida inte längre kan tagga våra skribenter eller de vi skriver om ifall de inte själva aktivt ändrat i sina inställningar. Vi har fört diskussioner om detta med Facebooks chef för medierelationer i Norden men inget har hänt.

När jag i vår surfat runt på svenska dagstidningars Facebooksidor slås jag av att det på dessa ser ut ungefär som på vår egen. Många artiklar verkar inte få någon större uppmärksamhet i folks flöden då de endast får en handfull likes. Om publicisterna på dessa medier är lika missnöjda vet jag inte. Hur som helst har Opulens, sedan vi för två år sedan åter igen började publicera på Facebook, mer eller mindre slutat annonsera där. Ändå växer vi och det är i alla fall en tröst.

Men det hade förstås varit lättare för ett kulturmagasin på nätet om världens största sociala medieplattform vore en gnutta intresserad av kvalitetsjournalistik.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>