Arkiv

Även små tidningars journalistik kostar

Jag skriver om en tidningsbransch i kris och om avvägningen mellan att kunna nå ut brett med Opulens och få magasinet att överleva ekonomiskt. 

”Vi vill göra ett brett samhällstillvänt kulturmagasin med såväl opinionstexter som reflekterande artiklar om alla konstarter.” Så skrev jag efter Opulens första vecka för drygt tre år sedan. Det är den tidning vi försökt göra och kommer att fortsätta försöka göra. Men tiderna är svåra för medierna och inte minst kulturjournalistiken.

I förra veckan införde landets största kultursida, Aftonbladets, betalvägg. ”I skuggan av lidande och död håller en grundbult i demokratins infrastruktur på att slås ut. Tidningskrisen var ett faktum redan innan pandemin.” skriver kulturchef Karin Pettersson som anledning. Orksaken är den vikande annonsmarknaden. Enligt Tidningsutgivarna kan 50 procent av annonserna försvinna i år.

Karin Pettersson menar att ett stort ansvar nu ligger hos medieägarna att värna journalistiken, men riktar också sin uppmaning till riksdag och regering. Hon har förstås rätt. För vad är alternativet när annonsintäkterna uteblir?

När vi startade Opulens hade vi sett hur så kallade alternativmedier, högerextrema propagandasajter, vuxit på den seriösa journalistikens bekostnad. Hur fake news och känslostormar i de sociala medierna i allt högre grad ersatt fakta och eftertanke. Men vi såg också att många hade tröttnat på debattklimatet och kulturjournalistikens krympande betydelse i opinionsbildningen.

Så vi startade Opulens. Först utan någon betalvägg alls för att nå ut så brett som möjligt. Men våra resurser är förstås betydligt knappare än tidningsjätten Aftonbladets och vi kände oss efter något år också tvingade att införa en betalvägg. Dock använder vi den i så liten utsträckning som möjligt, i dagsläget låser vi endast 15 procent av texterna, och prenumerationspriset för vår premiumtjänst är låg. I första hand ser vi nämligen prenumerationerna som en möjlighet för er som gillar det vi gör, även om ni liksom vi heller inte har några feta plånböcker, att stödja oss.

Opulens erhåller tidskriftsstöd från Kulturrådet. Det räcker bara till en bråkdel av det vi behöver för att kunna driva magasinet. Jag hoppas därför att fler av er läsare anser att 19 kronor i månaden är en rimlig kostnad för vår dagliga kultursida.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>