Arkiv

Bra att extremhögerns medier granskas juridiskt

Mediernas granskningar av svensk högerextremism är nödvändig. Även om det, som i fallet med tidningen Nya Tiders närvaro på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, i vissa avseenden också innebär positiv uppmärksamhet för dom granskade. Därför måste högerextremism också prövas juridiskt som i fallet med den förundersökning mot radiosändningar som nu inleds. 

Efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg fick Justitiekanslern in en anmälan om hets mot folkgrupp gällande organisationens symbol, den så kallade tyrrunan. I måndags meddelade JK att de inte gör samma bedömning som anmälaren och därför inte kommer inleda någon förundersökning. Mårten Schultz, professor i civilrätt, säger dock till Svenska Dagbladet att JK inte är Högsta domstolen och att symbolen fortfarande kan prövas i domstol.

Däremot väljer JK att inleda en förundersökning mot Ingrid Carlqvists och Daniel ”Conrad” Frändelövs webbradio Ingrid & Conrad vilket de inte gjort vid en tidigare anmälan. I bägge fallen är det föreningen Juridikfronten som anmält och det på grund av att podcasten saknar en ansvarig utgivare. Radio som sänds till allmänheten måste ha en ansvarig utgivare registrerad hos Myndigheten för radio och tv. Saknas det kan man enligt Yttrandefrihetsgrundlagen dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Ingrid Carlqvist har tidigare varit journalist på Kvällsposten och Aftonbladet och satt i styrelsen för Södra kretsen av Publicistklubben fram till 2011. Därefter startade hon den islamofobiska nättidningen Dispatch International och för två veckor sedan kom Carlqvist också ut som antisemit när hon twittrade att ”judarna hade förklarat krig mot Tyskland”.

Justitiekanslern har inte lämnat något motiv till varför de nu ändrat sig och inleder en förundersökning men antisemitismen är väl inte en allt för avancerad gissning. Enligt den antirasistiska tidningen Expo har podcasten Ingrid & Conrad under senaste året också fått en tydligare rasideologisk och antisemitisk profil. En sändning i anslutning till Politikerveckan i Almedalen i somras ska Daniel Frändelöv avslutat med att utropa ”hell seger” och ”sieg heil”.

Att högerextremismens allt högljuddare medier inte bara granskas journalistiskt utan också juridiskt är rimligt.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>