Arkiv

Sverige får daglig socialistisk rikstidning

bild-41

Glädjande nyhet i i tidningen i fredags

På en presskonferens i torsdags släppte Johan Ehrenberg och hans ETC Förlag det som många väntat på i decennier – efter årsskiftet startar de en rikstäckande socialistisk dagstidning.

De senaste åren har flera nya medieprojekt från vänster initierats men ingen har hittills riktigt velat lyfta och nå ut till en lite bredare allmänhet. Tre av de kanske mer intressanta försöken har ETC, Fria Tidningar och Dagens Arena stått för. De två förra har använt sig av presstödssystemet och på kort tid knoppat av sig till sexton olika veckotidningar runt om i landet, åtta var för ETC och Fria Tidningar. Dagens Arena startade som en nätbaserad daglig ledarsida för fyra år sedan men producerar idag även nyheter och reportage på sin sajt.

Men på dagstidningsfronten har det varit dystert i årtionden och endast bjudit på nedläggningar och nedskärningar. Idag är det väl endast en handfull s-tidningar, som Dala-Demokraten, Arbetarbladet och Norrländska Socialdemokraten, att betrakta som i alla fall på ledarplats åt vänster. Folkbladet i Norrköping är dock den enda med en socialdemokratisk ledarsida i Sveriges tio största svenska kommuner. Folkbladets dryga 7 000 exemplar sex dagar i veckan kan jämföras med de borgerliga dagstidningarna i dessa kommuner som tillsammans har en upplaga på närmare en och en halv miljon. Dessutom kvalar Folkbladet, med högersossen Widar Andersson som politisk chefredaktör, kanske inte ens in som vänstertidning.

Efter riksdagsvalet uppstod en debatt om politisk snedvridning av pressen. P1 morgon och medieforskaren Ester Pollack hade tittat närmare på de fyra rikstidningarnas förstasidor under sommaren före valspurten. Mona Sahlin framställdes negativt 18 gånger på förstasidorna medan motsvarande siffra för Fredrik Reinfeldt var fem. Reinfeldt framställdes positivt på tolv förstasidor, Sahlin på tre. I Ekots granskning av ett års artiklar och inslag var de med negativ publicitet 33 procent för Sahlin mot 16 procent för Reinfeldt.

Eftersom denna obalans är lätt att påvisa i pressen men inte exempelvis i public service så kan man förledas att tro att det handlar om tidningarnas politiska färg. Men betydelsen av att nio av tio dagstidningar är borgerliga ska heller inte överdrivas. Det är i hög grad ur nyhetsflödet som folks världsbild skapas och hur många ledarsidor, eller förresten vänsterkrönikörer i borgerliga medier, det än finns så påverkas i grunden inte den agenda som ytterst styrs av ägande- och produktionsförhållanden. Därför behövs tidningar oberoende från de stora mediekoncernerna.

ETC är alltså redan idag ett av få alternativ i opposition till den nästintill totala borgerliga dominans i den svenska pressen. Affärsmodellen med olika systertidningar har varit framgångsrik men för att nå ut brett krävs en daglig tidning. Men när Ehrenberg & co nu lanserar ETC varje dag så är det, just för presstödets skull, sex av deras åtta veckotidningar som prenumeranten kommer få i brevlådan men med nya utgivningsdagar och med redaktionellt material som är anpassad för riksutgivning. ETC Stockholm byter således namn till ETC Onsdag, ETC Malmö till ETC Torsdag och så vidare. På söndagar utkommer dock ingen tidning men utgivaren lovar att lördagens ETC Helg ska räcka till och med veckans sista dag. Givetvis kan de som önskar bara prenumerera på en av tidningarna.

Den här lösningen är mycket innovativ och förhoppningen är förstås att de olika tidningarna också juridiskt ska smälta samman till en enda sexdagarstidning. Även efter den resan hoppas jag att ETC fortsätter att ha sin utgångspunkterna i lokalredaktionerna istället för att centrera det mesta i Stockholm som mainstreammedierna gjort under lång tid. Glädjande nog verkar det också vara ambitionen och i samband med lanseringen har man utlovat att stärka sin bevakning även av norra Sverige.

Hur som helst. Många svenska vänstersinnade har i decennier drömt om en oberoende socialistisk daglig rikstidning. Den 13 januari 2014 kommer den drömmen slå in. Teckna en prenumeration du också!

Comments Closed

Kommentarer är stängda.