Arkiv

Väntan på en medieboom från vänster

”Tycker du också att Sverige behöver en fri dagstidning?” Fria Tidningen, tydligt vänster men med ledorden frihetlig och partipolitiskt obunden som beteckning, kommer ut på onsdagar och lördagar. Med en upplageökning på 41 procent var de den tidning som växte mest 2009-2010. Nu tar de sats mot femdagarsutgivning.

De senaste åren har flera nya medieprojekt från vänster initierats men ingen har hittills riktigt velat lyfta och nå ut till en lite bredare allmänhet. De mest intressanta försöken står ETC och Dagens Arena för. De förra har använt sig av presstödssystemet och på kort tid knoppat av sig till åtta olika veckotidningar runt om i landet. Dagens Arena startade som en nätbaserad daglig ledarsida för fyra år sedan men producerar idag även nyheter och reportage.

På dagstidningsfronten är det dock intet nytt. En handfull s-tidningar, som Dala-Demokraten, Arbetarbladet och Norrländska Socialdemokraten, är väl att betrakta som i alla fall på ledarplats åt vänster. Folkbladet i Norrköping är dock den enda med en socialdemokratisk ledarsida i Sveriges tio största svenska kommuner. Folkbladets 6 900 exemplar om dagen kan jämföras med de borgerliga dagstidningarna i dessa kommuner som tillsammans har en upplaga på 1 369 800. Dessutom kvalar Folkbladet med högersossen Widar Andersson som politisk chefredaktör kanske inte ens in som vänstertidning.

Efter riksdagsvalet ifjol uppstod en debatt om politisk snedvridning av pressen. P1 morgon och medieforskaren Ester Pollack hade tittat närmare på de fyra rikstidningarnas förstasidor i somras. Mona Sahlin framställdes negativt 18 gånger på förstasidorna medan motsvarande siffra för Fredrik Reinfeldt var fem. Reinfeldt framställdes positivt på tolv förstasidor, Sahlin på tre. I Ekots granskning av ett års artiklar och inslag var de med negativ publicitet 33 procent för Sahlin mot 16 procent för Reinfeldt.

Eftersom denna obalans är lätt att påvisa i pressen men inte exempelvis i public service så kan man förledas att tro att det handlar om tidningarnas politiska färg. Men betydelsen av att nio av tio dagstidningar är borgerliga ska inte överdrivas. Det är i hög grad ur nyhetsflödet som folks världsbild skapas och hur många ledarsidor, eller förresten vänsterkrönikörer i borgerliga medier, det än finns så påverkas i grunden inte den agenda som ytterst styrs av ägande- och produktionsförhållanden.

Fria Tidningen ägs av ett producentkooperativ utan vinstintresse. De har en liknande affärsmodell som ETC, också de med åtta olika systertidningar, men har inte haft någon större genomslagskraft. Nu har de alltså sjösatt en kampanj och hoppas kunna samla in tillräckligt med prenumeranter för att bli en dagstidning.

Lyckas de har Fria Tidningen alla möjligheter att bli den rikstidning som svensk vänster trånat efter i åratal.

Publicerad i Skånska Dagbladet den 1/6-2011

Förhandsprenumerera på den dagliga Fria Tidningen här.

Taggar: , , , , , , ,

Comments Closed

Kommentarer är stängda.