Början på slutet för biblioteket?

Det har ännu inte blivit några större rubriker men ett politiskt beslut häromdagen kanske är början på slutet för svenskt biblioteksväsende som vi känner det. Nacka kommer nu som första kommun i Sverige att sälja ut alla sina sex bibliotek.

Ett bibliotek är så mycket än ett boklager. Förutom utlåning och kanske tidskriftsrum, café- och föredragsverksamhet etc. så utgör inte sällan biblioteket ett av samhällets samlingsplatser att träffas på, en rofull oas i vardagsstressen. I min barndomsstad Sundsvall var biblioteket frikostig med att låna ut mötesrum gratis. Det var helt avgörande för vår medeltidsförenings tillblivelse. När jag senare flyttade till Uppsala och började studera så låg stadsbiblioteket på vägen till institutionen och blev därför det naturliga stället att plugga på efter föreläsningarna. Efter studenttiden bodde vi i Sandviken ett par år och under föräldraledigheten blev kuddhörnan på barnavdelningen min och den förstföddes andra vardagsrum.

Biblioteken i Nacka kommer fortsättningsvis visserligen vara i kommunal ägo men verksamheten ska, om kulturnämndens beslut blir verklighet, läggas ut på entrepenad. Enligt nämnden är biblioteken inte alls på deken utan det är en satsning för att utveckla verksamheten. Något som ger intrycket av att detta handlar om privatisering som politisk princip. Men frågan är vad som händer under sämre tider? Ja, sannolikt kommer i alla fall inte gratis lokaler för medeltidsintresserade rollspelsungdomar att vara något prioriterat. Kanske inte ens ett bredare utbud böcker.

Författaren Siv Widerberg har dragit igång en protest mot utförsäljningen i Nacka. Ett upprop under parollen: ”De kommunala folkbiblioteken är kulturens grundbult”.
 Bland underskrifterna återfinns namnkunniga kulturarbetare som Lennart Hellsing, Barbro Lindgren, Suzanne Osten och Sara Kadefors. Författarförbundet har också anslutit sig till prosterna. I en intervju i NackaVärmdöposten i måndags sa Widerberg att hon oroar sig för just mindre bokbestånd och sämre ekonomi för biblioteken.

Till DN säger dock kulturnämndens moderata ordförande Tobias Nässén att det alltså inte handlar om besparingar. Nacka har redan ett bibliotek, Dieselverkstaden, vilket drivs som aktiebolag. Men även om besökssiffrorna varit positiva under detta försök så har ett privat bibliotek förstås inte samma ekonomiska uthållighet som ett kommunalt när tiderna blir sämre.

Dessutom är besökssiffror ett trubbigt mätinstrument och all kulturpolitik värd namnet måste givetvis också sikta mot andra, kvalitativa inte bara kvantitativa, mål. Biblioteken riskerar marknadsanpassning med minskad bredd. Kommer verkligen ett bibliotek på entrepenad se något värde i böcker som endast lånas ut någon gång per år och i författaraftnar som inte lockar med kändisar? Kanske är beslutet i Nacka bara början. För som sagt. Det verkar handla om ideologiska principer och säkert kliar det i fingarna på borgerliga politiker runt om i landet.

Så kommer framtida generationer ha tillgång till de icke-kommersiella oaser för möten och förkovran som vi idag känner som ”bibliotek”? Kommer de ens kunna låna böcker som berättar om att de en gång fanns?

Comments Closed

7 reaktioner på ”Början på slutet för biblioteket?”

 1. Bibliotek är allmän egendom, utan att egentligen vara egendom som kan omsättas i pengar! Precis som otroligt mycket annat.
  Som till exempel frihet (ha ha konkret exempel!).
  Ingen regering eller riksdag eller kommunstyrelse har vare sig mandat eller rättigheter att sälja ut biblioteken. Det är ett gemensamt kulturarv, och inte endast för de som är bosatta i Sverige. Det ingår i grundlagen, fast det finns mycket att ifrågasätta i den. En privatisering av biblioteken är lika vansinnig och totalitär som att sätta munkavle på de som för stunden anses som obekväma, precis som man försöker göra med Internet, vilket redan är en verklighet i flera länder. Vissrligen kan man nog se skillnad på utbudet i bibliotek i Djursholm och Saltsjöbaden och andra i Landskrona och Sjöbo. Men det är inget argument för privatisering av allmänna medel.
  Bara riktigt cyniska och jag skulle vilja säga sjuka personer kan hävda att innehållet i ett och samma urdruckna glas kan säljas på nytt. Vilket är grundtesen i det kapitaistiska tänkesättet. Och att rättigheterna står i relation till ackumulerat kapital.
  Inta bara säljstopp utan säljförbud på biblioteken.
  När ska björnen vakna?

  1. Allegorin (heter det så?) om grundtesen i det kapitalistiska tänkesättet tycker jag om – den är nog mycket träffande!
   Tack!
   (Se gärna min kommentar längre ned i spalten!)

   Kent Åsberg, Vellinge

 2. Jag syftar på befästandet och skyddet av det demokratiska samhällssystemet. När den allmänna egendomen försvinner i samhället har det demokratiska samhället upphört.

 3. När jag efter tiotalet års tjänst som radiotelegrafist på fartyg och kustradiostationen Göteborg Radio fick tjänst hos Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson i Mölndal och som privatist vid Göteborgs Tekniska Gymnasium klarat av de grundläggande naturvetenskapliga ämnena, sökte och fick jag av UKÄ dispens för universitetsstudier i ämnet matematik.
  Där behövdes Hyltén-Cavallius (‘Hylta-Kalle’) och Sandgren: de fina (och dyra) böckerna Matematisk Analys I och II. På statsbiblioteket i Mölndal kunde jag då låna dyrgriparna under det år det tog för mig att läsa in de första 20 poängen i ämnet.

  Det är beklämmande att konstatera, att högerpolitiker, som till yttermera visso vanligen ej visar prov på varken ‘själ’ eller någon större kunskap, fortsätter med att exploatera och privatisera verksamheter i vårt samhälle, som för varje sunt och klart tänkande medborgare torde framstå som grundläggande rättigheter att vid behov fritt få ta’ del av.
  Man har i dagarna dessutom antytt, att man vill låta en nyinrättad myndighet censurera Public Service. Man vill dessutom tvinga kommuner, att släppa in finanskräk till den s k ‘marknaden’ för vård och omsorg – se: http://dagensarena.se/nyheter/svts-vd-regeringen-bryter-mot-grundlagen/ – min kommentar är den med nummer 3. Man kan med Waylon Jennings, i hans sång ‘Chapter Ten’ fråga sig:
  ”Where are we going from here”.

  Kent Åsberg, Vellinge
  http://beacon.se/index.html
  kaa@beacon.se

Kommentarer är stängda.