Arkiv

Politiska rättegångar

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Piada1.jpg

Förra veckan bevakade jag rättegången mot de 26 fackliga blockadvakterna i Malmö. En spännande rättegång då den i stor utsträckning handlar om gränsdragningar mellan arbets- och straffrätt och är historiskt unik i sitt slag.

Utan att på något sätt vara juridisk expert har jag ändå som journalist fått bevaka några rättegångar genom åren. Men enda gången jag suttit med i en politisk rättegång, i betydelsen att det påstådda brottet hade ett politiskt uppsåt, var för sjutton år sedan.

På de anklagades bänk satt den gången den mest radikale i vår radikala studentorganisation. Han hade med sina enmansaktioner begått en hel rad överträdelser av lagens råmärken. En civil olydnad ansedd så pass allvarlig och med återfallsrisken så uppenbar att han innan rättegången satt häktad mer än dubbelt så länge som den normala maximitiden på två veckor.

På listan över nidingsdåd fanns sånt som politiskt klotter och väggtidningar med subversiva uppmaningar, men även sabotage eftersom han klippt av en ledning och för en kväll påtvingat en hel stadsdel att ta paus från "den fördummande TV-konsumtionen". En av häktets vakter hade själv drabbats. Han och hans grannar hade vid sändningsavbrottet givit sig ut i trappuppgångarna och umgåtts. Vad jag minns så lade åklagare särskilt vikt vid den anakronistiska anklagelsen om uppvigling. Detta eftersom vår kamrat under Flygvapnets dag givit sig in på ett militärt område och uppmanat till värnpliktsvägran.

Uppmaningar kan förstås vara brottsliga men i det fallet lät det märkligt och det är just också vad försvaret menar vid den aktuella rättegången i Malmö.

De 26 syndikalistiska blockadvakterna står åtalade för egenmäktigt förfarande och ohörsamhet mot ordningsmakten. Bakgrunden är en konflikt mellan facket och sushirestaurangen Izakaya Koi. Efter ett slagsmål mellan restaurangägaren och en anställd kock sparkades den senare. Malmös Hotell- och Restaurangsyndikat  krävde skadestånd och kollektivavtal samt varslade om blockad.

Meningarna går sedan isär om vad som hände under den där blockadkvällen, den 1 december 2006. Åklagaren menar att blockadvakterna fysiskt förhindrade personal och gäster att ta sig in i restaurangen. De åtalade menar att de endast  genom verbal information om konflikten, uppmaningar alltså, försvårade restaurangverksamheten.

Det här rättsfallet kan ses som politisk i en vidare bemärkelse än att bara blockadens uppsåt var det. För det första var polisen redan på plats när blockadvakterna skulle inleda sin aktion. Så brukar det vanligtvis inte se ut. Jämför exempelvis med det omskrivna Vaxholmsfallet 2004 där Byggnads blockadvakter hindrade lettiska arbetare att ta sig in till arbetsplatsen. Eller den hårt kritiserade blockaden av salladsbaren i Göteborg. I inget fall var det aktuellt med polisinsatser. Man kan med fog misstänka att polisen gjorde en politisk avvägning eftersom det nu handlade om syndikalisterna och inte ett etablerat LO-fack. Att polisen ingriper när endast fem minuter återstår, med motiveringen att de "tröttnat på att jamsa med", förstärker intrycket att man nu vill få sitt handlande sanktionerat efteråt. Jag menar. Sushi är ju en kallrätt så nog hade de kunnat vänta några minuter till.

I Sverige utses nämndemännen från de politiska partierna. Att två av de tre nämndemännen kommer från de etablerade högerpartiernas ytterkanter, dvs Kd och Spi, är måhända slumpartat olyckligt för de åtalade men ändå i sin ordning. Men att den enda restauranggäst som åklagaren kallade som vittne varit förbundssekreterare för Fria Moderata Studentförbundet är ju rent komiskt. Det här vittnet verkar inte heller riktigt ha försökt att ta sig igenom blockadkedjan och in i restaurangen. Retorisk fråga: Ställer han upp som vittne av politiska orsaker?

För vår kamrat i den där rättegången för sjutton år sedan slutade det hyfsat. Det hade gjorts en liten rättpsykiatrisk undersökning och när dess ordalydelse om att det är fullständigt friskt att vilja göra motstånd mot det kapitalistiska samhället lästes upp utbröt jubel i den fullsatta tingsrätten. Vår kamrat dömdes på några punkter men den långa häktningstiden gjorde att han samma dag kunde lämna rätten med avtjänat straff.

Hur det går för de 26 blockadvakterna får vi veta inom ett par veckor.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.