Arkiv

Kulturjournalistik under ett valår

Bild: Marc Hatot

”Vilken betydelse har mediernas ideologiska kantring? Finns det idéer om hur mångfalden kan stärkas?” Jag skriver om vilka frågor som är intressanta för oss på kulturmagasinet Opulens under det valår som snart drar igång på allvar.

“Trollkonton som trakasserar, hånar och förlöjligar sina politiska motståndare på ett sätt som Hanif Bali skulle skämmas över. Men det är inte ryska trollfabriker som ligger bakom. Det är Svenskt Näringsliv som i år lägger 200 miljoner kronor på att få fram högerns agenda i valet.”

Inför förra valet uppmärksammade Jan Scherman rapporten Pengarna bakom samhällspolitiken på Aftonbladets kultursida. En granskning från Arenagruppen och LO som belyste en skriande diskrepans, där idéföretagen till vänster med sina tio miljoner endast förfogade över en tjugondel av högerns resurser. Det här har förstås avgörande betydelse för vilka frågor som tar plats i medierna under ett valår.

Högerpartiernas valbudget brukar alltid vara dubbelt så stor som vänsterpartiernas. Lägg därtill ovan nämnda miljoner, som dessutom är mer än vad högerpartierna tillsammans lägger under en valrörelse, så blir skillnaden än större. Och utanför valbudgeterna, särskilt när det gäller medierna, ser det inte bättre ut.

Av de traditionella dagstidningarnas ledarsidor är fyra av fem borgerliga. Om vi räknar upplagor är skillnaden ännu större och därtill har vi ju de nya så kallade alternativmedierna, där många av de stora aktörerna är högerpopulister eller rentav dito extremister.

Under valåret kommer kulturmagasinet Opulens, liksom tidigare, givetvis att i första hand fokusera på kulturpolitiken. Men utrymme kommer också finnas för idédebatten och de grundläggande demokratiska frågorna. Hur våra medier fungerar är en sådan fråga och de ojämna resurserna är problematiska. Vilken betydelse har mediernas ideologiska kantring? Finns det idéer om hur mångfalden kan stärkas? Har kulturjournalistiken en särskild utjämnande uppgift för debatten? Hur påverkas dagskritiken?

Ja, det finns många frågor för ett kulturmagasin att fundera kring under ett valår. Även om du i våra spalter kanske inte kommer att finna många entydiga svar hoppas vi i alla fall kunna belysa en del av de centrala frågorna.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.