Arkiv

Varning för maskerad reklam!

Foto: Gerd Altmann

Annonsintäkterna för tryckta medier rasar. Samtidigt ökar annonseringen på nätet men den tillväxten kommer inte tidningarnas sajter tillgodo. Nu gäller det för seriösa medier att hålla emot och inte lockas till gråzonskommers med textreklam.

Under senare år är vi nog många publicister som allt oftare erbjudits annonsfinansierade artiklar till våra nättidningar. Inte sällan annonser för olika casino-sajter. Dessa erbjudande kallas gärna för snajdiga saker som native advertising, advertorial och content marketing men vad det handlar om är artiklar med länkar i texten till de tjänster eller varor de vill sälja. Jag kallar det kort och gott för sponsrade artiklar och inget fel med detta om det görs på rätt sätt. Traditionella banners etc ger trots allt betydligt lägre intäkter.

Annonsmarknaden har enligt Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer ökat med 6,1 procent i år. Detta framförallt på grund av ökningar för utomhus- och radioreklam samt nätannonser. Men för de tryckta medierna råder alltså den motsatta utvecklingen. Landsortstidningarnas annonsintäkter har hittills i år minskat med 7,2 procent, storstadspressen med 14,3 procent och kvällspressen med 8,4 procent, populärpressen med 18 procent och fackpressen med 17,2 procent. Förra månaden, trots Black Friday, tappade fackpressen hela 25,6 procent av annonsintäkterna jämfört med november ifjol och dagspressen runt 22 procent medan populärpressannonseringen backade med 17 procent.

”För tryckta medier blev november en katastrofmånad då samtliga tryckta medier tappar på bred front… Dessa pengar plockas inte upp av tidningarnas digitala kanaler”, kommenterar Mediebyrån IUM:s vice vd Jochum Forsell tappet. Det finns med andra ord fog för att misstänka att många medier nu kommer att frestas att ta igen förlusterna med den delen av annonsmarknaden som nu är mest aggressiv, det vill säga med sponsrade artiklar.

Tyvärr är inte alla aktörer i detta, i relativ bemärkelse, nya segment av marknaden seriösa. Jag har själv varit med om att några helt öppet föreslagit att det inte ska gå att skilja deras textreklam från redaktionell text. Det kan förstås ingen publicist värd namnet acceptera. För läsarna måste det tydligt framgå vad som är reklam och vad som ej är det. Detta sker enklast med att man helt enkelt skriver ut det någonstans i början av artikeln. Det vill säga ”Detta är en annons från…”, ”Artikeln är sponsrad av…”, ”I samarbete med…” eller något annat som tydligt anger vad det handlar om. Liknande formuleringar krävs också av Marknadsföringslagen.

De senaste åren har anmälningar om vilseledande textreklam till Reklamombudsmannen ökat. I och med den vikande annonsmarknaden för tryckta medier är det inte en vild gissning att trycket ökar på dessa mediers digitala kanaler liksom för mindre nätmedier där sponsrade artiklar blir en allt viktigare intäktskälla. Med ett allt stridare medieflöde är mediernas tydlighet och värnandet om publicistisk hederlighet också allt mer angeläget.

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>