Etikettarkiv: tiggare

Polariserad mediebild kring avhysningen av romerna

Avhysningen av romerna och rivningen av deras läger i Malmö verkar varenda svensk medborgare ha en åsikt om. Bland de etablerade opinionsbildarnas alster går det att finna två huvudkategorier – de som undviker och de som har en åsikt om själva kärnfrågan. De senare kan i sin tur delas in i de som främst värnar äganderätten samt de som i första hand ser till romernas livsvillkor.

Ingen vill ha kåkstäder. Det kan låta självklart men i debatten har känslorna svallat och det har fäktats mot så många väderkvarnar att vi får börja med att slå fast detta faktum. Liksom att antiziganism visserligen säkert kan spåras som bakomliggande orsak till samhällets handhavande av problemet men, av vad jag läst, inte explicit kommit till uttryck utanför extremhögerns opinionsbildande forum.

Om vi utgår från att alla inte bara är emot kåkstäder utan att många dessutom, hör och häpna, anser att även tiggande romer har människovärde så utkristalliseras en enkel fråga att ta såväl moralisk som politisk ställning till: Är äganderätten så pass viktig att rivningen tvunget måste genomföras trots att inget alternativ erbjuds? Några dagar i ett härbärge och enkel biljett till Rumänien, dvs Malmö stads erbjudande, är under rådande omständigheter inget alternativ.

Många proffstyckare försöker slingra sig undan denna fråga. Här finner vi även vanligtvis kloka personer som Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg och kulturskribenten Hynek Pallas. Den förra adresserar i sin text EU, att det är här fattigdomen och diskrimineringen måste bekämpas, men att det kommer ta så lång tid att Sverige måste ordna fler härbärgen tills dess. Pallas landar i att romerna måste inkluderas i svensk välfärd. Bägge kommer med vettiga synpunkter men det ger inte svar på varför lägret måste rivas här och nu.

”Vi måste ha nolltolerans mot att bosätta sig på annans mark”, skrev DN i sin huvudledare i söndags. Det är däremot ett tydligt ställningstagande om än käpprätt åt fanders för en ledarsida som påstår sig stå för mänskliga rättigheter. Tyvärr är det en vanlig ståndpunkt bland dagens liberala opinionsbildare. Kristianstadsbladets politiska redaktör Carolin Dahlman går så långt att hon kallar kravet på ”rimliga livsvillkor” för romerna, som Politisms chefredaktör Eric Rosén framför, för ”flumvänsteruttalanden”. Och den klickvänliga rubriken ”Lyssna inte till vänstertokstollarna” har förstås fått många delningar varav en stor del sannolikt från högerextremt håll.

Högerkantringen hos det vi tidigare betraktat som den svenska politiska mittfåran har gått fort. Kulturskribenten Malin Krutmeijer tillhör dom etablerade opinionsbildare som tydligt sätter romernas välbefinnande, inte miljardären som äger den förgiftade marken lägret står på, i första rum. Hon påminner om tongångarna när Frankrike för fem år sedan tömde romska läger och skickade tillbaka dess invånare till Rumänien och Bulgarien. Istället för nolltolerans mot markockupation skrev DN då om ”en skam för Europa”.

Ingen vill ha kåkstäder. De som försvarade lägret i Malmö gjorde det givetvis utifrån den enda rimliga utgångspunkten – att rivningen och avhysningen både gör det sämre för invånarna här och nu samt minskar sannolikheten för snabba politiska beslut som gör livet bättre för några av EU:s mest utsatta medborgare.

De som värnade äganderätten till varje pris må kalla sig för liberaler eller till och med socialdemokrater men den argumentationen kan under omständigheterna som rådde inte betraktas som något annat än kallhamrad fundamentalism.

 

Ny tidning inrättar romregister

Skånepolisens så kallade romregister väckte stark kritik och förklarades både olagligt av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden samt fick så sent som i förra månaden skarp kritik av Justitieombudsmannen. När en ny tidning för tiggande EU-migranter nu drar igång tycker utgivarorganisationen av någon anledning att det är lämpligt att registrera hur de romska säljarna uppför sig.

I helgen kommer den nya gatutidningen Folk är folk finnas ute på gatorna i flera svenska städer. Tidningen ges ut av stockholmsbaserade föreningen HEM, föreningen för hemlösa EU-migranter, i samarbete med norska Folk er folk. Givetvis är det ett mycket lovvärt initiativ att erbjuda medmänniskor en annan försörjning än att tigga på knä. Men som jag tidigare skrivit så har det under året uppstått konkurrens om solidariteten.

I väntan på den riktiga tidningspremiären har de blivande försäljarna av Folk är folk sålt en specialutgåva, Gunilla Lundgrens och Sofia Taikons bok Sofia Z-4514. I både Göteborg och Stockholm, där Faktum och Situation Sthlm säljs, har visst rena våldsamheter uppstått mellan försäljare av de olika tidningarna. För en utomstående är det helt obegripligt att utgivarorganisationerna inte samarbetar kring en av tidningarna för liksom i all verksamhet där pengar är inblandade finns det förstås konfliktrisker.

De två etablerade gatutidningarna har sinsemellan också olika inställningar till den nya situationen på gatorna. Faktums chefredaktör Aaron Israelson, som för övrigt slutar i höst för att utreda möjligheterna att starta en gatutidning i EU-migranternas hemland Rumänien, har visserligen varit kritisk mot Folk är folk. Bland annat för att han menar att de rekryterar Faktum-försäljare som stängts av på grund av regelbrott. Samtidigt har Faktum öppnat sina portar i södra Sverige, tidningen säljs också exempelvis i Malmö, och hälften av deras försäljare är idag EU-migranter.

Situation Stockholm däremot stänger ute EU-migranterna och kräver av sina försäljare att de är etablerade i Sverige och har rätt till socialbidrag. I senaste numret av Situation Sthlm beskriver chefredaktör Ulf Stolt hur deras försäljare nu är förbannade och att kunderna tycker allt sämre om EU-migranterna. Artikeln präglas av ett jag-är-inte-rasist-men-resonemang och spär ytterligare på det redan utbredda vi och dom-tänkandet. Det vore på sin plats att de nämnda aktörerna med flera, exempelvis också norrländska gatutidningen Dik Manusch, möttes ansikte mot ansikte i exempelvis en nationell konferens. För det är uppenbart att detta inte kommer lösa sig av sig själv och att konflikterna kan komma att eskalera.

Som om det inte fanns nog med konfliktrisker har Folk är folk nu alltså infört ett uppföranderegister för sina romska försäljare. För att få bära deras ID-kort måste försäljaren följa HEM:s regler vilka bland annat slår fast att tidningen ska säljas med ett leende. Med en QR-kod kan kunderna scanna försäljarnas ID-kort och lämna synpunkter. Detta i ett samhälle så antiziganistiskt att många romer inte kan handla mat utan att ha en i butikspersonalen i hälarna.

Konkurrens om solidariteten

Ett par veckor in på året kom premiärnumret av gatutidningen Dik Manusch, se människan, vilken startats för att EU-migranter i Västerbotten ska slippa tigga. Jag är själv med på ett litet hörn med ett textbidrag och har kunnat glädjas över all uppmärksamhet runt om i landet samt att första trycket sålde slut.
Fortsätt läsa Konkurrens om solidariteten