Arkiv

Mediestödet är ett skämt

Foto: Pexels.com

Det mesta utom kulturjournalistik verkar vara så kallat allsidig nyhetsförmedling. Min tidning Opulens fick avslag medan såväl högerradikala Bulletin som teknikmagasin och nyhetsförmedlare av trafiknyheter samt morgonshower i radio får mediestöd.

I onsdags var det många i sociala medier som skakade på huvudet åt nyheten att högerradikala cirkussällskapet, förlåt tidningen, Bulletin får nära fem miljoner kronor av Myndigheten för press, radio och tv. Skandalerna med alla bråk inför öppen ridå, avhopp och ekonomiska vansinnesbeslut har roat mediebranschen under hela året. Samma dag som mediestödsnämnden beviljade det så kallade driftstödet tillfogades så en ny ingrediens i den här soppan: Medgrundaren, som fortfarande är en av ägarna, Pontus Tholin polisanmäler Bulletin då han menar att tidningen nu lurat till sig skattepengarna.

Nya Tider beviljades också driftstöd och i deras fall med något över fem miljoner kronor. Att Nya Tider och andra högerextrema medier får olika former av mediestöd menar jag dock är i sin ordning. Mediestödsnämnden ska inte vara någon politisk jury och vi har annan lagstiftning, som hets mot folkgrupp, för att stävja antidemokratisk opinionsbildning. Fallet Bulletin är dock mer tveksamt i mina ögon då det rimligen inte kan vara en myndighets plikt att kasta pengar i sjön. En av nämndens ledamöter har också på de grunderna meddelat en så kallad skiljaktig mening. I den beskriver han Bulletins ekonomiska vårdslöshet och att de bara timmar innan beslut skickat in nödvändiga dokument. Men hans yrkande om att åtminstone bordlägga frågan vann alltså inte gehör.

Att detta, som Aftonbladets biträdande kulturchef Erik Rosén påpekar, väcker frågor om systemets legitimitet är självklart. Men jag har ändå svårt att se att det är någon riktig skandal. Nämnden har agerat i enlighet med presstödsförordningen vad jag förstår. Men förhoppningsvis kan man i framtiden fundera på hur ekonomiskt svajigt ett tidningsföretag får vara för att erhålla mediestöd.

Värre är att själva grunden, det påstått värdeneutrala rättighetsbaserade stödet, vilar på lösan sand. Opulens fick tidigare i höst avslag för vår ansökan om redaktionsstöd. Liksom de andra mediestöden anger förordningen att det endast kan ”ges till allmänna nyhetsmedier”. I motiveringen skriver nämnden att Opulens ”främst består av kulturrelaterat innehåll” och därför inte kan räknas som ett sånt allmänt nyhetsmedium. Taget ur sitt sammanhang kan det synas vara korrekt. Att kulturmagasinet Opulens sysslar med kulturjournalistik förvånar väl ingen. Men tittar vi närmare syns tydligt att det hela är rent godtycke.

Till att börja med har signalerna från myndigheten från det att vi i våras började med ansökan varit det rakt motsatta: Kulturnyheter är också nyheter. I ett mail så sent som den 24 augusti i år får vi besked om att inte bara vår nyhetsavdelning, vilken på egna ben uppfyller kraven på egenproduktion, utan förmodligen också ”recensioner av aktuella händelser kan vara nyhetsbevakning”. Nå, det kanske här inte finns en samsyn mellan handläggaren och ledamöterna i nämnden. Bara det är ju bisarrt för vi pratar ju inte om ett hemligt ordenssällskap utan om en statlig myndighet som väl bör ha ett tydligt regelverk. Vi medborgare förväntar oss definitivt inte avsaknaden av definition om det viktigaste för hela myndighetens verksamhet. Men det verkar vara så det förhåller sig.

När man läser listan över vilka som erhåller redaktionsstöd kan man lätt göra sig rolig över vissa formuleringar, som ”Mediestödsnämnden beviljar Föreningen för Sverigevänliga intressen redaktionsstöd”. Detta om högerextrema webbtidningen Samnytts ansökan. Men det är som sagt inte myndighetens uppgift att göra politiska bedömningar. Så låt oss lämna de bruna träskmedierna därhän, de har ändå breda ambitioner i sin propagandajournalistik. Låt oss istället titta på några mer specialiserade nyhetsförmedlare.

Retro FM Skåne och radiokollegorna ”Gry Forsell med vänner” samt ”Morrongänget” får mediestöd. Breakit och Ny Teknik får mediestöd. QX och Alltinget får mediestöd. Så trafik-, näringslivs-, teknik-, hbtq- och politiska nyheter med flera är exempel på förordningens krav på ”allsidig nyhetsförmedling”. Det mesta utom kulturnyheter verkar det som. Hörde jag någon muttra om att Sverige är ett kulturfientligt land?

Och just den nya kulturministern Jeanette Gustafsdotter bör nog sätta mediestöden högt upp på sin to-do-lista. För nuvarande systems legitimitet är om sagt ifrågasatt. Från min subjektiva utsiktspunkt är den förstås mer än så, den är ett skämt.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.