Arkiv

Nationalhuvudstaden


Sveriges National Drottninggata?

Dagens Nyheters huvudledare idag ondgör sig över hur svårt det är att resa från Södermalm till Vasaparken. Att våra riksmedier behandlar huvudstadens lokalnyheter som nationella angelägenheter är inte något som förvånar oss som bor ”på landet”, det vill säga någon annanstans i Sverige än i Stockholm.

Sedan tre år tillbaka har vi en språklag som säger att svenska ska kunna användas inom alla samhällsområden. Med anledning av den JO-anmäldes Stockholms stad för sin engelska slogan ”The Capital of Scandinavia”. Men frågan är om devisens påstående inte är värre än att den uttrycks på utrikiska. Man kan se det som att stockholmscentreringen under senare år bjudits så lite inhemskt motstånd från oss ”lantisar” att huvudstadschauvinisterna med sin slogan försökte utöka sina anspråk till grannländerna.

För allt oftare betonas förledet ”national-” kring olika byggnader. Nationalmuseum heter institutionen på Blaiseholmen och eftersom det är landets största konstmuseum så är väl namnet rimligt. Men varför tjata om exempelvis nationalarena och nationalscen? Landslaget spelar ju inte alla sina hemmamatcher på Råsunda och Dramatens pjäser direktsänds inte på TV.

Liksom Nationalmuseum så är Öresundsbron störst i sitt slag och dessutom knyter den ju nationen till kontinenten. Men visst skulle det låta löjligt om vi därför började kalla den för ”Sveriges nationalbro”? Nej, det allt vanligare användandet av ”national-” verkar i första hand betyda att verksamheten helt enkelt är förlagd till huvudstaden. Och vi som bor i den svenska ”landsorten” accepterar det lika blint som att det finns ett sextiotal drottninggator i Sverige men utan att nämna ortsnamn så kan gatunamnet bara betyda ett specifikt affärsstråk. Sveriges National Drottninggata borde den kallas.

Att Stockholms anspråk var på utrikiska hade inte JO några synpunkter på men givetvis accepterade inte danskarna och norrmännen att Stockholm skulle vara ”The Capital of Scandinavia”.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.