Arkiv

Segerherre utan folkligt stöd


(Bild: Mikael Altermark)

På 20-årsdagen av Berlinmurens fall presenterade BBC en omfattande undersökning där 30 000 människor i 27 länder fick uttrycka sina åsikter om samhällsutvecklingen. Konstigt nog skapade undersökningens slutsatser inga stora rubriker.

För medan regeringar och etablerade medier firade sovjetkommunismens fall visade det sig att bara var tionde medborgare i världen idag anser att kapitalismen fungerar väl.

Nyliberalens redaktör Hans Egnell påpekar på sin blogg Motpol att ”opinionsundersökningar går att rigga för att få vissa förutbestämda svar.”  Men som Lasse Strömberg påpekar på sin självbetitlade blogg så är undersökningen utförd av Globe Scan och University of Maryland i USA och inget ”beställningsverk av Nordkorea.”

Svaren på undersökningens olika frågor ger nämligen en överraskande tydlig bild. Två tredjedelar önskar att våra rikedomar ska fördelas mer jämlikt. En majoritet anser att kapitalismen måste regleras hårdare och en fjärdedel menar till och med att kapitalismens brister är så pass allvarliga att de inte går att fixa inom systemet. Att det helt enkelt krävs ett annat ekonomiskt system.

Hans Egnell skriver att ”Människor med antikapitalistiska idéer är så fascinerande. De skäller på kapitalismen – men njuter av dess frukter.”  Det är att göra det lite lätt för sig. Bara för att det inte finns en kraftfull samling för ett alternativ behöver inte kritiken vara fel. Snarare tror jag det ska ses som en indikation på ett stort demokratiskt underskott.

Liberala bloggen Who is John Galt? hävdar att  det ”inte är planekonomins återkomst som ska tolkas in i denna opinionsundersökning”. Nej, själv vare sig tror eller hoppas jag att särskilt många önskar sig statssocialistisk diktatur och planekonomi. Men kalla krigets segerherre är alltså inte heller särskilt poppis.

Så nog borde undersökningens resultat stämma till eftertanke hos en och annan marknadsliberal som i höst firat Berlinmurens fall.

Comments Closed

1 comment to Segerherre utan folkligt stöd

  • Edwin

    Väldigt många vill ha jämlikhet för att de tror att de tjänar på det,vilket de inte gör långsiktigt. Om jag får bruka våld mot andra för att få det jag vill så skulle jag få mycket mer än idag,men långsiktigt är det inte och därmed inte heller moraliskt. Kapitalismens viktigaste regel är frihet från våld.