Arkiv

Svalt intresse för vår största kulturinstitution


Suntaks kyrka i Tidaholms kommun, Skara stift

Svenska kyrkan är landets största kulturinstitution. I historiska byggnader, konst och tanketraditioner förvaltar kyrkan ett tusenårigt arv samtidigt som hon är en stor aktör i samtiden med konserter, konstprojekt, opinionsbildning med mera.

Likväl har de flesta av landets kultursidor ett minst sagt svalt intresse för Svenska kyrkan.

Den första maj trädde lagen om könsneutrala äktenskap i kraft. I dagarna har sex av landets fjorton biskopar reserverat sig mot ett yttrande som rekommenderar kyrkomötet att också ändra kyrkoordningen så att par av samma kön kan vigas. Att flera av landets biskopar bjuder motstånd i en så känslig fråga är uppseendeväckande. Även om skälen varierar, och kanske finns också homofobiska motiv i motståndet, så håller jag faktiskt med i sak.

Svenska kyrkan är numera ett självständigt trossamfund och ska därför inte ha någon myndighetsutövning. Vigslar borde därför förrättas av staten, något som bland annat RFSU föreslog men inte fick gehör för inför lagändringen. Bröllop skulle förstås även i framtiden kunna firas religiöst men själva det juridiska äktenskapet borde enbart vara en civilrättslig, givetvis könsneutral, företeelse.

Detta är bara en av många infallsvinklar i en debatt där vår största kulturinstitution söker sin väg i det mångkulturella moderna samhället. För att följa diskussionen så är ironiskt nog nätet mer lämplig än traditionella kultursidor. Prisbelönade Dagen.se är utmärkt som avstamp.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.