Arkiv

Gränslösa bloggar

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Meeting1.jpg

FRA-lagen skapade kraftiga reaktioner bland landets bloggare. Den så kallade "bloggbävningen" har inte bara skakat politikerna. I svallvågorna har folk med vitt skilda ideologiska utgångspunkter börjat ifrågasätta vårt nuvarande politiska system. En trevande debatt men med till synes ärliga uppsåt där folk från vänster publicerar sig på högersinnade forum och vice versa.

Lars-Erick Forsgren, före detta folkpartistisk politisk sekreterare, jämför  internet med uppfinnandet av boktryckarkonsten på den socialdemokratiska bloggen Arvidfalk.se. Böcker i massupplaga banade vägen för den parlamentariska demokratin och med den digitala medborgarjournalistiken står vi kanske inför ett nytt paradigmskifte. "På internet godtar man inte att partierna inte lyssnar. Folket vill vara med, vill samtala med makten. Vill ställa politikerna till svars för vad de gör – och inte gör – i riksdagen."

"Framtiden blir demokratisk och vänstervriden" löd en rubrik på den  frihetliga vänstersajten Yelah.net häromdagen. Trots den rubriken skriver Martin Gustavsson från Aktiv Demokrati, ett nystartat parti som vill ersätta den representativa demokratin med internetbaserade folkomröstningar, att han önskar "en plats som inte är vänster alls. Där människor kan mötas oavsett politisk färg, där människor har direkt inflytande, inte körs över av majoriteten och där diskussionen inte låser sig i internt ja-sägande i hopp om politiska positioner."

Comments Closed

Kommentarer är stängda.