Arkiv

Marknadshyror och maffiavärdar

För några år sedan hotades vi av vräkning. Anledningen torde varit att vi skickat ett brev till hyresvärden där vi förklarade att vi inte ville ”köpa” någon ny inbrottssäker säkerhetsdörr. Det skulle öka hyran med 500 spänn och han hade varken förhandlat med oss hyresgäster eller hyresgästföreningen. Piken hade väl gått fram.

Anhängarna till marknadshyra menar att dagens system subventionerar rika innerstadsbors lägenheter. Men enligt hyresgästföreningen kommer 50 000 mindre bemedlade hushåll i Stockholms, Göteborgs och Malmös innerstäder tvingas att flytta om regeringens utredning om marknadshyror går igenom.

Visst. I Södra Innerstan i Malmö, där jag och familjen bor, finns fortfarande en hög andel invandrare och låginkomsttagare. Men det är en för de tre svenska storstäderna unik stadsdel och även den hotas. Hyresgästföreningens antagande bygger dessutom på inkomststatistik och i den göms med stor sannolikhet enmanshusåll i den stockholmska överklassen med låga inkomster men feta arv på bankboken.

Ett svar på problemet skulle kunna vara att förstatliga bostadsköerna. Idag styr ofta hyresvärdarnas godtycke och förutom fast anställning är vit hudfärg en fördel. Förutom att det skulle kunna vända segregationen så skulle det stärka de "besvärliga" hyresgästernas ställning mot vissa värdars maffiametoder.

Vår bilskojare till värd hade skrapat fram några gamla hyresinbetalningar som hade inkommit ett par dagar för sent. Svepskäl. Vi drog det hela till Hyresnämnden där vi förlikades.

Comments Closed

Kommentarer är stängda.