Arkiv

Tji fick ombudsmannen

Syndikalisternas blockad i Nybro skulle idag utvidgats och drabbat Mc Donaldsresturanger på femton orter runt i landet. Men nu är konflikten avblåst efter att Mc Donalds tillmötesgått fackets krav. 

Blockaden gällde en papperslös städare som jobbat för 33 kr i timmen. Den framgångsrika blockaden fick ett lite tråkigt avslut när Peter Möller, ombudsman för hotell- och restaurangfackets avdelning 12 Kalmar, plötsligt gav sitt stöd till Mc Donalds!

 – Man kan inte hitta på egna lagar och köra efter dem, uttalade han sig till bland annat Östra Småland med udden riktad mot syndikalisterna.

Mycket märkligt utspel med tanke på att  Sven-Erik Karlsson, informationsansvarig hos polisen i Kalmar, redan tidigare under konflikten godkänt syndikalisternas blockad ur ett polisiärt perspektiv:

 – Vi bedömde att detta var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Blockaden var tidsbestämd och det förekom ingen skadegörelse eller våld vid restaurangen sa han till samma tidning den 18 mars. 

Att en facklig ombudsman här gör en hårdare bedömning än polisen måste vara något av det märkligaste som hänt den svenska fackföreningsrörelsen under senare år. Okey att denne Möller inte är överrens med syndikalisterna. Men istället för att ställa sig neutral i konflikten delar ombudsmannen ut knivhugg i ryggen på ideellt arbetande fackliga aktiviser. Detta antar jag på sin, av fackföreningsavgifter betalda, arbetstid.

Slutet lyckligt förvisso men bristen på solidaritet hos vissa fackliga potentater är skrämmande. Och i LO-borgen har de den senaste tiden slitit sig i håret för att försöka förstå varför de tappar medlemmar…

 

 

Comments Closed

Kommentarer är stängda.