Statlig mörkläggning av högerextrem verksamhet

Högerextrema Nationell Idag beviljades ifjol presstöd på mer än två miljoner kronor vilket orsakade debatt. Jag ansåg då och anser fortfarande att det var ett rätt beslut. Nu har tidningen åter igen beviljats anslag men Presstödsnämnden har av någon märklig orsak valt att hemligstämpla det ekonomiska underlaget. Samtidigt ifrågasätts hela bidragsformen från regeringshåll.

I Presstödsförordningen står det att det inte får tas hänsyn ”till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.” Så länge de tekniska kriterierna vad gäller upplaga, unikt material etc. följs kan inte ens en rasistisk tidning nekas. Men borgerliga kritiker av presstödet har ivrigt använt stödet till Nationell Idag som slagträ. Så sent som igår sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till tidningen Riksdag & Departement, apropå Nationell Idag, att statliga pengar inte ska ”gå till rörelser som vill minska demokratin”. Men också att det ”är problematiskt att presstöd går till kommunistiska tidningar.”

Alltså. Nationell Idag borde inte få presstöd och därmed inte vänstertidningar heller. Att påstå att den ideologiska bredden inte skulle förlora på ett avskaffat presstöd, att som Adelsohn Liljeroth hänvisa till att det idag finns gratistidningar och nyheter på nätet, är helt verklighetsfrämmande. Den liberala dominansen är ännu större idag än när nuvarande ordning inrättades för tre decennier sedan. I intervjun garderar sig kulturministern med luddigt tal om att det även i framtiden kommer existera någon form av statliga anslag till pressen. Något som applåderas av borgerliga Sydsvenskans ledarsida som tolkar det som att endast ”bra journalistik” kommer få statsbidrag.

Skrämmande. Att ett x antal politiskt utsedda byråkrater inte gillar en åsikt får inte utgöra grund för beslut om stöd. Men det är precis vad en ny förordning eller bidragsform om ”bra journalistik”, med någon tuggummiparagraf om demokrati och mänskliga rättigheter, kommer innebära. Vi som värnar presstödet verkar nu stå inför det inte så angenäma valet att antingen förespråka att endast statligt godkända åsikter får del av kakan eller att alla, inklusive högerextrema krafter, får det. I det valet väljer jag helt klart det senare.

Läget har förvärrats av att årsredovisningen för Nationell Idag dessutom hemligstämplats av Presstödsnämnden. Detta med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen och med motiveringen att ägarna, dvs. partiet Nationaldemokraterna, kan lida skada av att uppgifterna blir tillgängliga för allmänheten. Det cirkulerar redan spekulationer om att deras presstöd inte går till avsedd verksamhet och liksom för de andra tidningarna är de öppna årsredovisningarna viktiga för att kunna peka på eventuell misskötsel. Detta undergräver förstås förtroendet för hela presstödssystemet.

Den borgerligt dominerade Presstödsnämnden ska också granska Arbetaren. De menar att tidningens allt starkare fokus på fackliga nyheter kanske inte gör den berättigad till stöd eftersom bara ”allmän” press kan erhålla det. Tillsammans med mörkläggningen kring Nationell Idag och borgerligt snömos om att endast ”bra” journalistik ska få stöd, alternativt att bara den råa marknaden tillåts råda, så ser det inte ljust ut för oss som önskar massmedial mångfald i Sverige.

Comments Closed

En reaktion på ”Statlig mörkläggning av högerextrem verksamhet”

Kommentarer är stängda.