Arkiv

Medieelitens intressen hotas av Wikileaks

Göran Rosenberg

Visst finns en och annan invändning kring Wikileaks enskilda avslöjanden. Men bortsett från diktaturlakejer och amerikansk träskhöger verkar de flesta opinionsbildare ändå överrens. Attackerna mot organisationen är, som Publicistklubbens ordförande Ulrika Knutsson uttryckte det, ”oförenligt med demokratins syn på yttrandefrihet”.

Trots det, och trots att organisationen samarbetar med ansedda tidningar världen över, känner jag mig inte övertygad om att Wikileaks kan förvänta sig helhjärtat stöd från den medieelit som idag håller hög svansföring. Anledningen är att det fria internet under flera år devalverat deras ställning i samhällsdebatten. När exempelvis Göran Rosenberg i sin ledarkolumn i DN i onsdags skrev att Wikileaks avslöjanden inte ska ses som ”nödvändigtvis en seger för yttrandefriheten” så blir jag misstänksam.

Rosenbergs ärende är egentligen ett annat än att diskutera Wikileaks. Han vill försvara ”debattkulturen” vilken han anser är hotad av pöbeln på nätets debattforum och kommentarsfält. ”När vad som helst kan yttras offentligt utan ansvar är det snart inte mycket kultur kvar i debatten och inte heller så mycket bett kvar i yttrandefriheten.”

Självklart har nätets genomslag förändrat diskussionsklimatet och informella gränser flyttats. Jag tycker givetvis inte heller om all den skit som nu kan vädras om exempelvis invandrare. Men Rosenberg verkar inte bara bekymrad över att folk enligt hans förmenande har fel utan också över själva möjligheten att vem som helst kan uttrycka sig.

Det är en elitistisk inställning och det är svårt att inte misstänka att den ”kultur” Rosenberg värnar inte är mycket mer än olika åsiktsnyanser av de ämnen han själv anser viktiga. Uttyckta av företrädesvis folk i hans egna samhällsskikt.

DN:s ledarskribent Peter Wolodarski och andra har påpekat att världen nödvändigtvis inte blir bättre av att det som sägs i slutna rum återges inför masspublik. Nej, inte alltid kanske. Men när Rosenberg i sitt resonemang kring ”debattkulturen”, liksom i förbifarten, ifrågasätter Wikileaks ”urskillningslösa publicering” av ”förtroliga diplomatiska samtal” så hör jag varningsklockor ringa. Hade det inte varit för detta hade jag antagligen ryckt på axlarna och betraktat hans drapa som den gamla stammens sedvanliga förtäckta gnäll över förlorade maktpositioner i det nya medielandskapet.

Även om de etablerade medierna, knähundar som Fox News undantagna, förstår det journalistiska och givetvis också det krasst ekonomiska värdet i de läckor som hittills publicerats så är också problemformuleringsprivilegiet under förhandling. Liksom de ekonomiska och politiska makthavarna förlorar medieeliten på ett fritt informationsutbyte på nätet.

Nyheter om Wikileaks: AB, DN, SVD, GP, E24

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Comments Closed

3 comments to Medieelitens intressen hotas av Wikileaks