Arkiv

Välj inte bara nyheter som passar din världsbild

Bild: Gerd Altmann

Vi bör förstås vara vaksamma över att den nyhetsinformation som når oss i många fall är filtrerade genom vår egen sociala mediebubbla. Att endast lita på nyhetsmedier när det passar den egna världsbilden är rent förkastligt.

Med de sociala mediernas framväxt har vi som bekant i allt högre grad börjat konsumera nyheter i linje med våra egna övertygelser. Utan att vi kanske alltid tänker på det skapar vi mediebubblor då länkar från de vi följer och vars inlägg vi gillar på Facebook, Twitter etcetera hamnar högst upp i våra flöden. Det handlar inte bara om att folk undviker traditionella medier och istället får sin information från så kallade alternativa kanaler. Även nyheter från ett och samma media delar sin väg från avsändare till konsument på samma vis.

Som om denna segregering ej vore nog så illa väljer vi ibland dessutom medvetet att lyssna bara med ena örat. Det är mänskligt, men inte en särskilt vacker sida av mänskligheten. Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof uppvisar en närmast komiskt skicklig talang för detta självpåtagna ideologiska filtreringsarbete.

Han har tidigare exempelvis sagt att partiet måste anpassa sin retorik eftersom ”media i Sverige inte fungerar som media i Ungern” i en intern diskussion på Facebook med flera ledande sverigedemokrater. Han har också hävdat Ungern har en ”politisk ledning som vågar värna landets gränser” och att den svenska mediebilden kring flyktingströmmarna är förljugen och felaktig.

Att Ungern har ett statligt råd som kan bötfälla medier för att de ”rapporterar obalanserat” och en medielag som ålägger medierna att sprida ungerska värderingar verkar inte bekymra en sådan person som Jomshof. När han en gång fick en fråga kring detta i P1 sa han sig inte känna till dessa diktaturfasoner eftersom han inte kan ungerska och bygger sin bild av landet av det ”han tar del av i svensk media”. Må så vara men…

Ursäkta mig herr propagandaminister, förlåt partisekreterare, hur kan du veta att den svenska mediebilden är förljugen om det är enda källan till din kunskap?

Givetvis kan bilden av Ungern, liksom av allt, fördjupas och nyanseras liksom den säkert är direkt felaktig ibland. Men vi bör förstås vara vaksamma över att den nyhetsinformation som når oss i många fall är filtrerade genom vår egen sociala mediebubbla. Och att endast lita på nyhetsmedier när det passar den egna världsbilden är rent förkastligt.

 

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>