Arkiv

CBD i Sverige – vad gäller?

På senare tid har CBD och andra cannabinoider från cannabisplantan fått ett otroligt uppsving i länder världen över, till och med i Sverige. Trots att vi länge varit ett land där cannabis ansetts vara otroligt olagligt kan man i dagsläget investera i ett antal produktalternativ med ett varierande innehåll av cannabinoider, inte minst CBD. Även i Sverige har det börjat dyka upp allt fler produkter innehållande ämnet, så som CBD olja och CBD buds. Men hur är egentligen läget i Sverige – anses cannabis fortfarande som olagligt eller har regleringarna blivit något mer flexibla?

Vad är Cannabis?

Innan vi går in på hur Sverige som land ser på Cannabis och olika cannabinoider överlag kan vi redogöra för vad just cannabis är. Cannabis är den plantan som man använder sig av då man vill utvinna olika produkter innehållande cannabinoider.

Kort sagt kan man från plantan ta fram olika droger som ger olika effekter vid intag, där en del verkar hälsofrämjande. Ett exempel på en renodlad cannabisprodukt är Lemon Haze, som i sig är en effektiv produkt som bidrar med energi och motivation. Andra produkter ger andra effekter och har därmed andra användningsområden.

CBD

Just CBD är en av de många cannabinoider som kan utvinnas från cannabisplantan, närmare bestämt av de cirka 120 olika som finns att tillgå. CBD utgör vanligen en stor del av plantans totala innehåll av cannabinoider, i vissa fall upp till 40%. Just CBD är en sådan cannabinoid som på senare tid blivit allt mer populär på grund av dess hälsofördelar.

Vilka fördelar finns med CBD?

Att just CBD blivit en så pass populär cannabinoid, som många valt att använda i diverse olika produkter, beror på att den kan motverka olika hälsoproblem utan att du som användare påverkas på samma sätt som med exempelvis THC. Det är även ämnet THC som anses vara det olagliga ämnet – vid intag av CBD kan du alltså undvika det.

CBD olja, bland andra produkter, erbjuder dig därmed att uppleva de hälsofrämjande fördelarna utan oönskade bieffekter. Det kan motverka stress och dämpa ångest utan att du blir ”hög” på samma sätt. Utöver detta kan extraherade CBD produkter minska stress, motverka smärtor och få dig att slappna av mer.

Så ser Sverige på Cannabis 2021

Som sagt så har Sverige under en väldigt lång tid klassat Cannabis och allt som kommer från plantan som olagligt. Även nu, år 2021, är ämnet fortfarande i en relativt oklar gråzon. Att köpa produkter för egen odling från en sida som Royalquuenseeds kan alltså vara helt lagligt beroende på vem man frågar!

Det du ska hålla koll på är att det är just ämnet THC som anses som olagligt och som det man vill undvika. Det är även detta ämne som diskuteras fram och tillbaka när det kommer till försäljning, distribution, inköp, innehav och användning – vad är okej och vad är inte okej?

Tidigare har det även i Sverige ansetts som okej att köpa produkter som innehåll mindre än 0,2% THC. Det var inte förens i juni år 2019 som vi i Sverige bestämde att alla produkter som innehåller minsta mängd THC klassas som narkotika och är därmed olagliga. Sådana cannabisrelaterade produkter får du alltså inte varken sälja eller köpa här.

CBD utan THC är lagligt

Men, i och med att denna lagstiftning inte innefattar ämnet CBD kan du alltså köpa CBD produkter lagligt så länge de inte innehåller THC. I Sverige anses nämligen CBD som ett läkemedel som får distribueras på olika sätt.

Vad som krävs för att en produkt innehållande cannabinoider ska anses vara ett läkemedel i Sverige kan dock variera beroende på definition. Dock krävs det alltid tillstånd från Läkemedelsverket för att försäljning ska vara lagligt. Håll dig till sådana godkända produkter om du vill vara helt på den säkra sidan vid användning av CBD!

Facebook comments:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>